Z 20. a 30. let: Med dětem

Výživnou hodnotu včelího medu poznáme z jeho chemického složení, uvědomíme-li si, že ze 70 % se med skládá z přímo a lehce ztravitelných uhlohydrátů, glukosy a fruktosy. Tyto, jakožto jednoduché cukry, zažitím přecházejí přímo do krve, kterou jsou zanášeny k výživě jednotlivých buněk, přebytek pak vytváří v těle reservní látku glykogen, ukládanou hlavně v játrech. Glykogen tvoří reservu uhlohydrátovou, která v případě větší tělesné námahy jest schopna zpět se přetvořovati na glukosu a vyživovati tělo. Spotřebovaný glykogen vytváří pocit únavy; aby tato zmizela, nutno spotřebovaný glykogen znova nahraditi, a to nelze ničím, než zase uhlohydráty, z nichž nejjednodušší a nejrychleji ztravitelné jsou obsaženy v medu.
Med podle dosud vykonaných pokusů jest ideální uhlohydrátovou potravinou, zvláště pro děti. Nejen pokud se týče snadností stravitelnosti, ale hlavně též vydatnosti. Přímo podporuje tvorbu červených krvinek, jest neocenitelnou potravou v rekonvalescenci, kdy jest potřebí rychlé navrácení sil, nemocí ztracených. Medová dieta u dětí se daleko lépe osvědčila než známá a vyhlášená dieta mléčná. Med obsahuje nejen uhlohydráty, ale také i bílkoviny a minerální sole s přiměřeným obsahem vápníku, fosforu a to ve formě pro tělo zužitkovatelné.
Med před cukrem (sacharosou), denně dětem podávaným v nejrůznějších pokrmech, má velikou přednost právě ve snadné stravitelnosti. Kdežto sacharosa, než může býti ztrávena, musí býti v zažívacím ústrojí rozštěpena na cukry jednoduché, tj. glukosu a fruktosu, což činí již nárok na práci organismu, u medu tomu tak není. Nemluvňata do půl roku nemohou cukr řepný vůbec ztráviti a tento nezužitkován odchází z těla, kdežto med v téže době dětem podávaný vytváří v těle výživné hodnoty.
Dávejte dětem med jako pomazánku denně k snídani a k svačině, namazaný chléb s medem a máslem jest ta nejlepší pochoutka a při tom jedna z nejvydatnějších potravin vůbec. Nezapomínejte také na medové výrobky, jako medový perník a marcipán; to není pamlsek, kterým odměňujeme děti, tj. plnohodnotná a vydatná potravina. A v neposlední řadě nutno poukázati také na léčivé vlastnosti medu. Je nepostradatelným při kašli, chrapotu, rýmě, požíván buď jako takový, nebo v odvaru různých drog.
Shrnuto: nepřehlížejte význam včelího medu pro dítě, uvědomte si vždy, že dáváte-li dítěti med, podáváte mu vysoce cennou potravinu, která pro útlý organismus dětský již něco znamená. Totéž platí o výrobcích medových, ať již jakékoliv podoby; nejsou to pamlsky, a za ty peníze, které na zakoupení medu nebo medových výrobků věnujete, dáváte dětem zdraví a sílu.
Český Včelař
 
Cukr a med
Důvod, proč cukr okrádá naši tělesnou soustavu o vápno, nespočívá v tom, že je sladký, nýbrž v okolnosti, že neobsahuje vitaminů a minerálních součástek. Byl tak důkladně pročištěn, že neobsahuje nejmenší stopy ze svého původu. Má kyselou reakci a je původcem acidosis. Aby se jí předešlo, musí krev sháněti látky zásadité, totiž kysličník vápenatý a uhličitan vápenatý. Tj. ono úsilí o neutralisaci, jejíž zřetelným projevem je např. zkáza zubů. Na druhé straně med je potravou přirozenou. Požit ani neporušuje krevní koloběh, ani neokrádá tělo o vápno. Je tedy hříšným, že naše hospodyně nepoužívají medu při svém vaření a pečení. Kdyby o této otázce trochu uvažovaly, jistě by kupovaly med a sladily jím. A kdyby také dítky byly vedeny k jeho požívání, nebylo by tak velkých pohrom zubních, naše acidosis by se podstatně zlepšila a všeobecný problém trávený a kataru by byl přiveden na minimum.
Český Včelař
 
Co je med?
Slunce, vzduch, půda, voda a teplo vytvářejí v rostlinách sladinu – nektar. Nektar sbírají včely při opylování květů. Bez včel není ovoce ani jiných plodů (semen). Med je dar květů – včelám. Včela sbírá sladinu po malých kapičkách a ukládá ji v medovém váčku. Tu mění nektar – v med. Z medového váčku přenáší med do buněk v úlu.
Naše medy jsou oblíbené, hledané a chutné, protože jsou sneseny z různých druhů květů a chuť a vůně jejich je výslednicí vůně květů, z nichž byl snesen. Med vymetaný je tekutý. Později houstne, krystalizuje až tuhne. Med tuhý, či krystalizovaný je právě tak dobrý, jako med tekutý. Dobrý, pravý med je v zimě tuhý a krystalizovaný; jiný ani v zimě nemá býti.
Podle toho, z jaké je rostliny, vypadá buď jako převařené máslo, nebo jako sádlo a má všecky možné odstíny až do tmavohněda. Také doba krystalizování není stejná. Některý med vydrží tekutý nebo alespoň kašovitý až do jara, jiný je zkrystalizován ve 4 až 6 týdnech. Nevěřte, že jen tekutý med je pravý.
Ztuhlý – vložen ve sklenici do teplé vody – tak teplé, že se v ní sotva loket vydrží, brzy zase zkapalní a má původní vzhled. Příliš teplou lázní – nad 40 oC – se nejcennější látky v medu zničí. Proto pozor!
Barva medu je závislá na rostlinách, ze kterých med byl snesen. Med barvy světlohnědé, světlé, hnědé, zlatožluté, žluté, tmavé nebo červenohnědé je stejně dobrý. Barva medu není rozhodující.
Med je lehce stravitelný a proto jej dáváme dětem školou povinným, které při požívání medu snadno tráví, jsou čilé a ve škole se dobře učí. Houska nebo chléb, mazaný medem, je nejlepším posilněním dítěte ve škole. Výborný je chléb nebo pečivo pomazané medem a máslem.
Med podle dosud vykonaných pokusů jest ideální uhlohydrátovou potravinou, zvláště pro děti. Nejen pokud se týče snadnosti stravitelnosti, ale hlavně též vydatnosti. Přímo podporuje tvorbu červených krvinek, jest neocenitelnou potravinou v rekonvalescenci, kdy jest potřebí rychlé navrácení sil, nemocí ztracených. Medová dieta u dětí se daleko lépe osvědčila než známá a vyhlášená dieta mléčná. Med obsahuje nejen uhlohydráty, ale také i bílkoviny a minerální sole s přiměřeným obsahem vápníku, fosforu a to ve formě pro tělo zužitkovatelné.
Med denně dětem podávaný v nejrůznějších pokrmech, má velikou přednost právě ve snadné stravitelnosti.
Nemluvňata do půl roku nemohou cukr řepný vůbec stráviti a tento nezužitkován odchází z těla, kdežto med v téže době dětem podávaný vytváří v těle výživné hodnoty.
Dávejte dětem med jako pomazánku denně k snídani a k svačině. Namazaný chléb s medem a máslem jest ta nejlepší pochoutka a při tom jedna z nejvydatnějších potravin vůbec. Nezapomínejte také na medové výrobky, jako medový perník a marcipán; to není pamlsek, kterým odměňujete děti, co jest plnohodnotná a vydatná potravina.
A v neposlední řadě nutno poukázati také na léčivé vlastnosti medu. Je ne postradatelným přirozeným léčivem při kašli, chrapotu, rýmě, požíván buď jako takový, nebo v odvaru různých drog. Shrnuto: nepřehlížejte význam včelího medu pro dítě, uvědomte si vždy, že dáváte-li dítěti med, podáváte mu vysoce cennou přirozenou potravinu, která pro útlý organismus dětský již něco znamená. Totéž platí o výrobcích medových, ať již jakékoliv podoby: nejsou to pamlsky, a za ty peníze, které na zakoupení medu nebo medových výrobků věnujete, dáváte dětem zdraví a sílu.
Med je však nejvhodnější potravinou i pro staré lidi, jichž životní síly životem vyčerpány. Také sportovcům a turistům je med dobře znám, neboť vědí, že na těžkém pochodu stačí malá dávka, aby se tělo znovu posilnilo a únava zahnala.
Med je proto velmi cennou a přirozenou potravinou pro zdravé i lékem pro nemocné a nedá se ničím nahradit.
Zdraví
 
Med – Jedna z nejdravějších potravin
Med je nejen jednou z nejzdravějších potravin, ale do jisté míry i lékem. V dietetice představuje med uhlovodanový pokrm asi s 80 % uhlovodanů a lze jej upotřebiti při uhlovodanových dietách výkrmných k výživě dětí a sportovců a při dietách při onemocnění jater. U lidí se sekretorickými poruchy žaludečními nebývá med vždy hladce snášen a způsobuje leckdy pálení žáhy. Často bývá používán k zmírnění katarů horních cest dýchacích (avšak často s nevalným účinkem). Pro bohatý obsah uhlovodanů a pro účinek volných kyselin jest med mírně tetické laxans, jehož se používá zejména u dětí ve formě rozestřené s máslem na chlebu nebo v množství 30 g na 200 g vody s citronovou šťávou ráno na lačno.
Med