Zahradnictví na severu Čech spotřebitele nešidí

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla kontroly zaměřené na zahradnictví. V porovnání s předchozími roky prodejci ve většině případů dodržovali povinnosti zákona o ochraně spotřebitele. Řádně označili  rostliny  
a výpěstky potřebnými údaji. Spotřebitel byl rovněž  informován o ošetřování rostlin a dalších údajích. 
Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla dvě kontroly zahradnictví zaměřené na dodržování zákona 
o ochraně spotřebitele. Především kontrolovala jednoleté, víceleté rostliny a stromky, kde dochází k nejčastějším pochybením v souvislostí s informačními povinnostmi ze strany prodávajících.
Při provedených kontrolách bylo zjištěno,  v porovnáním s kontrolami z předchozích let, že prodejci jsou zodpovědnější. Řádně označují  rostliny a výpěstky názvem výrobku i botanickým názvem popřípadě  českou analogií a dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku. Spotřebitel  byl informován o ošetřování rostlin, stanovišti, rozměru v dospělosti, zálivkou i dobou a barvou kvetení.
Vzhledem k tomu, že prodej zahradnického sortimentu trvá, bude Česká obchodní inspekce v kontrolách pokračovat a to především se zaměřením na stánkový prodej výpěstků a sazenic na  tržnicích  a zahradnických centrech.  (29.5.2018)