Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve Vietnamu, Pobaltí a Brazílii mají nové vedoucí

Nové vedoucí přivítaly tři zahraniční pobočky agentury CzechTrade. Do čela vietnamské kanceláře se postavil bývalý exportní konzultant agentury Ivan Nikl. Pobočku v Rize povede Věra Všetičková a na starosti bude mít koordinaci aktivit v celém Pobaltí. Řízením kanceláře v Sao Paulu byl pověřen Miroslav Manďák, který v agentuře působí již 8 let.
Vedoucím vietnamské kanceláře se sídlem v Ho Či Minově Městě se stal Ivan Nikl, který v posledních letech pracoval v centrále agentury CzechTrade jako exportní konzultant v oddělení strojírenství. Orientoval se převážně na východní trhy. Ivan Nikl vystudoval hospodářská a kulturní studia na ČZU v Praze. Ve volném čase se věnuje cestování, objevování folkloru navštívených míst, sportu, rodině a přátelům.
„Vzájemný obchod s Vietnamem má mnohaletou tradici. České firmy tu jsou stále přijímány přívětivě a toho je potřeba co nejdříve využít. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která by měla vstoupit v platnost začátkem roku 2019, přinese významné změny. Měla by posílit vzájemný obchod s EU. České společnosti by proto neměly se vstupem na tento bezmála stomilionový trh s progresivním růstem střední třídy váhat,“ dodává vedoucí vietnamské pobočky Ivan Nikl.
Nová ředitelka zahraniční kanceláře pro Pobaltí sídlící v lotyšské Rize Věra Všetičková působí v agentuře od roku 2013. Po absolvování stáže získala pozici externí konzultantky v oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb. Podílela se na mnoha projektech, kde získala cenné zkušenosti mimo jiné s čínským trhem nebo oblastí Blízkého východu. Díky dobré znalosti ruštiny se průběžně zapojovala i do projektů v Rusku a zemích bývalého SSSR. Vystudovala mezinárodní studia a diplomacii a mezinárodní obchod na VŠE v Praze.  Ve volném čase ráda poznává nové kultury či fotografuje přírodu a zajímavou architekturu.
„Čeští exportéři trochu opomíjejí trhy Pobaltí, přestože tyto země již svým členstvím v jednotném vnitřním trhu EU, zapojením do eurozóny a dopravní blízkostí eliminují řadu zahraničně-obchodních bariér. Nadto zde mají výrobky z České republiky, potažmo bývalého Československa, dobré jméno. Na druhou stranu je však třeba mít na paměti, že tyto země nejsou homogenním blokem, ale navzájem se v mnoha aspektech liší, a to i z hlediska obchodních příležitostí a optimální obchodní strategie,“ říká o situaci v Pobaltí nová ředitelka kanceláře Věra Všetičková.
Vedoucí kanceláře v brazilském Sao Paulu Miroslav Manďák působí v agentuře již od roku 2010. Začínal jako konzultant pro mezinárodní obchod a poté vedl regionální centrum zahrnující Severní a Jižní Ameriku a Austrálii a zároveň zahraniční kancelář v Mexico City. Poslední rok před nástupem do Brazílie vedl oddělení regionální sítě v ČR. Miroslav Manďák má vzdělání v oborech románské lingvistiky a managementu a před příchodem do agentury CzechTrade několik let pracoval jako business developer pro portugalské firmy ve střední Evropě a dále působil jako regionální obchodní manažer pro španělsky a portugalsky mluvící země v sektoru strojírenství. Aktivně hovoří španělsky, portugalsky a anglicky a ve volném čase se rád vzdělává. Věnuje se také mezinárodním vztahům, cestování či novým technologiím.
 „Brazílie se po složitějším hospodářském období provázeném korupčními skandály sahajícími do nejvyšší politiky dostává zpět k ekonomickému růstu. Velká očekávání se upírají k letošním prezidentským volbám, které by mohly být zásadní pro další vývoj z hlediska průmyslu a obchodu. Spekuluje se také o možném uvolnění ochranných opatření, která Brazílie dlouhodobě uplatňuje,“ dodává Miroslav Manďák. (14.8.2018)