Zahraniční obchod se zbožím - dovoz rostl rychleji než vývoz

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 6,9 mld. Kč, což byl meziročně o 40,9 mld. Kč horší výsledek.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly o 10,1 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,1 mld. Kč, základními kovy o 6,9 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 3,6 mld. Kč.
Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady o 2,1 mld. Kč a u dřeva a dřevěných výrobků o 1,6 mld. Kč.
Meziročně vzrostl vývoz o 13,2 % na 343,9 mld. Kč a dovoz o 30,1 % na 350,8 mld. Kč. Červen 2021 měl stejný počet pracovních dní jako červen 2020.
V lednu až červnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 83,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 36,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 23,8 % a dovoz o 22,2 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,1 %, zatímco dovoz vzrostl o 3,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 2,3 %) a růst dovozu (o 0,6 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v červnu přebytkem 51,4 mld. Kč, který byl meziročně o 16,1 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 8,5 mld. Kč a Nizozemskem o 3,5 mld. Kč. Deficit obchodu s Polskem se prohloubil o 2,5 mld. Kč.
V červnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,0 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,2 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 12,9 % (25,6 mld. Kč) na 223,5 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 27,4 % (36,4 mld. Kč) a dosáhl 169,2 mld. Kč. V červnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,8 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 24,5 mld. Kč na 56,4 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 7,3 mld. Kč a Tureckem o 2,7 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se prohloubil o 4,5 mld. Kč. (6.8.2021)