Zástupci EAOK jednali s českým ministrem zemědělství o možnosti propojení českého a ázerbájdžánského zemědělství

Prezident Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory (EAOK) David Snášel a velvyslanec Ázerbájdžánské republiky J. E. Farid Šafijev jednali 15. ledna 2019 na oficiální schůzce s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem o možných projektech mezi českým a ázerbájdžánským zemědělstvím.
Zástupci Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory a velvyslanec Ázerbájdžánské republiky J. E. Farid Šafijev sjednali schůzku s českým ministrem zemědělství na základě mise v ázerbájdžánském zemědělském regionu Ismayilli, která se uskutečnila na konci minulého roku. V zemědělském regionu Ismayilli delegace z České republiky navštívila několik zemědělských fabrik a jednala na schůzkách s náměstkem předsedy parlamentu Ázerbájdžánu nebo na Ministerstvu ekonomiky Ázerbájdžánu, a v neposlední řadě s hejtmanem zemědělského regionu Ismayilly Mirdamadem Sadigovem.
„Jsme velice rádi, že nás pan ministr přijal a vyslechl si, jaké zemědělské projekty by mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem mohly vzniknout. V plánu máme další mise do Ázerbájdžánu, které mohou otevřít nové možnosti rozšíření spolupráce mezi těmito státy,“ řekl David Snášel, prezident Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory.
Ministr zemědělství Miroslav Toman na úterní schůzce uvítal plány Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory s propojením českého a ázerbájdžánského zemědělství. Projednávaly se především společné projekty v prioritních oblastech, které vyžadují investice do zemědělství. Témata, která jsou pro ázerbájdžánskou stranu prioritní jsou především chov zvířat a vzájemná výměna zkušeností v oblasti umělé inseminace a embryonálního přenosu, dekontaminace půdy znečištěné hnojivy a jejich produkty a v neposlední řadě výstavba čističek vod a odpadních vod.
Dále zástupci EAOK a velvyslanec Ázerbájdžánu s ministrem zemědělství projednávali akademické spolupráce mezi Ázerbájdžánem a Českou republikou. „S panem ministrem jsme se dohodli, že by v budoucnu mohly probíhat výměnné pobyty studentů a také profesní stáže do České republiky,“ dodal David Snášel.
Ministr zemědělství Miroslav Toman by také rád uvítal účast ázerbájdžánských zemědělských firem na českých výstavách. Jednou takovou bude například Národní výstava hospodářských zvířat v Brně, která se uskuteční od 12. do 15. května 2019.
  •  
Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora přispívá k rozvoji vzájemných hospodářských a obchodních styků mezi Českou republikou, Evropskou Unií a Ázerbájdžánskou republikou. Cílem Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory je podporovat navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s ázerbájdžánskými, českými a evropskými orgány, sítí obchodních komor, asociacemi a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty. Komora se rovněž podílí na kulturních projektech a rozvoj v oblasti cestovního ruchu, v rámci česko-evropsko-ázerbájdžánských vztahů. Cílem těchto aktivit je propojení regionů a podpořit oboustrannou spolupráci. (17.1.2019)