Země se striktní regulací alkoholu mají nejvíce závislých

 Česko pod průměrem zemí OECD. Nejnovější ročenka o zdraví ukazuje, že statisticky vysoká spotřeba automaticky neznamená vysoké procento závislých.
V rámci debat o konzumaci alkoholu se často opakuje, že Češi patří mezi největší pijáky na světě a dokládá se to údajem o množství vypitého čistého alkoholu na hlavu. V tomto parametru jsme se skutečně v žebříčku publikovaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) umístili na 4. místě za Litvou, Rakouskem a Francií. Letos však přinesla ročenka o zdraví, kterou tato organizace pravidelně vydává (Health at Glance 2019), ještě jedno srovnání a tím je procento osob, které jsou na alkoholu závislé. Rázem se ocitáme až na 27. místě ze 44 sledovaných zemí, tedy jednoznačně pod průměrem. Ten činí 3,7 % a v případě České republiky je to 2,8 %. Nejhůře je na tom Lotyšsko s 10,4 % závislých obyvatel a nejlépe Itálie s 0,6 %. Jak si takovou zdánlivou disproporci vysvětlit?
My se domníváme, že zde hrají roli dvě skutečnosti, na které dlouhodobě upozorňujeme.     V první řadě převážná většina Čechů pije zodpovědně. Tedy sice pravidelně, ale v menších dávkách – není nám vlastní skandinávský či východoevropský styl nárazového opíjení. A za druhé se na vykázané spotřebě alkoholu výrazně podílejí turisté a přeshraniční prodej. Naši lidé tedy vypijí ve skutečnosti méně. To naznačují i výsledky Francie – jedné z nejnavštěvovanějších turistických destinací. Ve vypitém alkoholu je na 3. místě, ale v procentu závislých je až 22.
Statistika OECD nabízí ještě jeden zajímavý závěr. Země se striktní regulací alkoholu (všechny skandinávské země, ale i Slovensko nebo Belgie) mají daleko větší skupinu lidí závislých na alkoholu. Naopak země s velmi liberální politikou (Nizozemí, Velká Británie) mají množství závislých lidí o hodně nižší.
Ve sledovaném období (2007-2017) také ve většině zemí došlo k poklesu spotřeby. To dokládají také údaje Českého statistického úřadu, podle kterých se v České republice snížil objem zkonzumovaného alkoholu v letech 2008-2018 o 5,77 %.
Tímto srovnáním nechceme v žádném případě bagatelizovat problémy, které nezodpovědné pití působí. Ale nechceme je ani démonizovat. Přáli bychom si, aby se o této problematice vedla vyvážená a objektivní diskuse na základě všech dostupných informací.
Taktéž nepovažujeme za šťastné, když některé publikované rozhovory a texty působí dojmem, že jde o souboj státu, který chce chránit občany před alkoholem, s výrobci alkoholických nápojů, které zajímá pouze zisk. Pivovary podnikatelskými subjekty samozřejmě jsou, ale jsou také nositeli tisícileté národní tradice a záleží jim na tom, aby bylo pivo spojováno pouze s pozitivními hodnotami. Proto se chovají odpovědně a působí v tomto směru také na konzumenty.
Na úrovni našeho svazu, je to například projekt Řídím, piju nealko pivo, kterým každoročně oslovíme na silnicích a na hudebních festivalech téměř 10 tisíc řidičů. Kampaň probíhá již od roku 2010 a dílčím způsobem přispívá k tomu, že se počet nehod pod vlivem alkoholu trvale snižuje (mezi roky 2008-2017 o 44 %). Dalším projektem je Člověče, nezlob se, v rámci kterého ve spolupráci s obchodními řetězci školíme pokladní, jak v praxi zabránit nákupům alkoholu nezletilými. Vloni bylo takto proškoleno téměř 13 tisíc zaměstnanců. Řadu dalších aktivit dělají jednotlivé pivovary, jako například osvětové stránky napivosrozumem.cz, Respektuj 18 nebo odpovědnostní zprávy na obalech. Tyto aktivity vycházejí z přesvědčení, že nejúčinnější je dlouhodobá a systematická osvěta.
V neposlední řadě je důležitým nástrojem samoregulace v oblasti reklamy a komerční komunikace. Již v roce 2005 přijali členové našeho svazu Etický kodex, který pro tuto oblast stanoví závazná pravidla. Zakazuje například podporovat nadměrné pití, zesměšňovat abstinenci, spojovat pití piva s růstem výkonnosti či společenské prestiže nebo spojovat konzumaci s řízením vozidel a jinými rizikovými činnostmi. Zvláštní pozornost věnuje kodex ochraně mladistvých. V případech, kdy to je to technicky možné, se zobrazení reklamy této skupině zcela vylučuje. V masových sdělovacích prostředcích musí inzerenti pečlivě zkoumat jejich cílovou skupinu a smí reklamu nasadit jen v kanálech a časech, kdy je dané médium sledováno minimálně ze 75 % populací starší 18 let. Při poslední aktualizaci v červnu 2019 byla zpřísněna právě pravidla směřující k ochraně nezletilých. Dodržování kodexu pravidelně kontrolujeme a minimálně za posledních 5 let jsme neevidovali jedinou stížnost na jeho porušení. Ani Rada pro reklamu neřešila za tuto dobu jedinou důvodnou stížnost na členský pivovar. Odkaz na publikaci OECD Health at Glance 2019: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en (27.11.2019)