Zneužívání formulářů A1 – Hospodářská komora je proti vytváření umělých překážek pro poskytování služeb na evropském trhu

Čeští podnikatelé se stále více setkávají na svých obchodních cestách či při účasti na veletrzích s požadavky zahraničních úřadů na předložení dokumentu A1. Formulář A1 potvrzuje, že je podnikatel pojištěn podle právních předpisů o sociálním pojištění ve své zemi. Za nepředložení tohoto dokumentu mu v zahraničí v některých zemích hrozí pokuta až do výše 10 tisíc euro.
Některé členské státy např. Rakousko, Belgie, Německo či Francie tak uměle vytvářejí překážky pro poskytování služeb zahraničními subjekty a kladou na zahraniční podnikatele nepřiměřené administrativní nároky.
Hospodářská komora ČR společně s ostatními komorami iniciovala dopis Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES komisařce pro sociální věci a zaměstnanost Marianne Thyssenové s žádostí o ukončení těchto národních ochranářských praktik, a objasnění, že krátkodobá obchodní jednání v zahraničí nejsou považována za vyslání, a tudíž by po podnikatelích neměl být vyžadován formulář A1.
Je zřejmé, že služební cesty nepředstavují vyslání ve smyslu směrnice o vysílání, neboť vyslání je obvykle spojeno s poskytováním služeb třetí straně, s níž byla uzavřena smlouva. Vzhledem k tomu, že členské státy vykládají příslušná pravidla EU různými způsoby, vede tato roztříštěnost jednotného trhu k nejistotě ohledně nezbytné dokumentace pro služební cesty a další zbytečné byrokracii. (15. 7.2019)