100 let po svém objevu je inzulín pro mnoho osob s cukrovkou stále mimo dosah. Může za to lidská chamtivost?

► Počet lidí s diabetem vzrostl ze 108 milionů v roce 1980 na 422 milionů v roce 2014 a dále se zvyšuje.
► Prevalence roste rychleji v zemích s nízkými a středními příjmy než v zemích s vysokými příjmy.
► Diabetes je hlavní příčinou slepoty, selhání ledvin, srdečních infarktů, mrtvice a amputace dolních končetin.
►Mezi lety 2000 a 2016 došlo k 5% nárůstu předčasné úmrtnosti na cukrovku (tj. před 70 rokem).
► V roce 2017 bylo 9 milionů lidí s diabetem 1. typu; většina z nich žije v zemích s vysokými příjmy. Není známa ani jeho příčina, ani způsob, jak tomu zabránit.
► V roce 2019 byl diabetes devátou nejčastější příčinou úmrtí s odhadem 1,5 milionu úmrtí přímo způsobených cukrovkou.
► Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, udržování normální tělesné hmotnosti a vyhýbání se kouření jsou způsoby, jak předejít nebo oddálit nástup diabetu 2. typu, který je považován za nejnebezpečnější civilizační chorobu.
► Diabetes lze léčit a jeho následkům se vyhnout nebo je oddálit dietou, fyzickou aktivitou, léky a pravidelným screeningem a léčbou komplikací.
Nová zpráva vydaná Světovou zdravotnickou organizací v souvislosti se Světovým dnem diabetu (14. 11.) upozorňuje na alarmující stav globálního přístupu k inzulínu a diabetes péči. Vysoké ceny, nízká dostupnost lidského inzulínu, několik dominujících výrobců na trhu a slabé systémy zdravotní péče jsou hlavní překážky univerzálního přístupu k této nemoci.
„Vědci, kteří před 100 lety objevili inzulín, odmítli ze svého objevu profitovat a prodali patent za pouhý jeden dolar," řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Bohužel toto gesto solidarity bylo překonáno multimiliardovým obchodem, který vytvořil obrovské mezery v přístupu k němu. WHO spolupracuje se zeměmi a výrobci na odstranění těchto nedostatků a rozšíření přístupu k tomuto život zachraňujícímu léku pro každého, kdo ho potřebuje.“
Inzulín je základem léčby diabetu – pro devět milionů lidí s diabetem 1. typu mění smrtelnou nemoc ve zvládnutelnou. Pro více než 60 milionů lidí žijících s diabetem 2. typu je inzulín nezbytný pro snížení rizika selhání ledvin, slepoty a amputace končetin.
Přitom jeden ze dvou lidí, kteří potřebují inzulín pro diabetes 2. typu, jej však nedostává. Diabetes je na vzestupu v zemích s nízkými a středními příjmy, a přitom jejich spotřeba tohoto léku nedrží krok s rostoucí nemocí. Zpráva zdůrazňuje, že zatímco tři ze čtyř lidí postižených diabetem 2. typu žijí v zemích mimo Severní Ameriku a Evropu, tvoří méně než 40 % příjmů z prodeje inzulínu.
Dodržovat 100 let starý slib
Při příležitosti stého výročí objevu inzulínu byly uvedeny hlavní příčiny nedostatečného přístupu k němu:
● Posun globálního trhu od lidského inzulínu, který lze vyrábět s relativně nízkými náklady, k dražším analogům (syntetické inzulíny) představuje pro země s nižšími příjmy neudržitelnou finanční zátěž.
● Obecně je lidský inzulín stejně účinný jako analogy, ale analogy jsou nejméně 1,5krát dražší než lidské inzulíny a v některých zemích třikrát dražší;
● Tři nadnárodní společnosti ovládají více než 90 % trhu s inzulínem a ponechávají tak malý prostor menším společnostem, aby soutěžily o jeho prodej;
● Nedostatečná regulace a politiky, včetně neoptimálních farmaceutických cenových přístupů, slabá organizace zásobování a dodavatelského řetězce, nedostatečné financování pokrytí poptávky a celkově nevyhovující řízení ovlivňují přístup k inzulínu a souvisejícím zařízením, jako jsou monitorovací a aplikační zařízení, ve všech zemích;
● Nedostatečná kapacita a infrastruktura zdravotnického systému, včetně nedostatečné integrace služeb na úrovni primární péče, nedostatečná kapacita pro poskytování péče o diabetiky a zajištění kontinuity dodávek a infrastruktura pro sdílení informací, řízení dodávek a místní produkce inzulinů jsou rozšířenými výzvami v zemích s nižšími příjmy;
● Výzkum je zaměřen na bohaté trhy a zanedbává potřeby veřejného zdraví v zemích s nízkými a středními příjmy, které představují 80 % zátěže cukrovkou.
● Cenová úroveň je nerovnoměrná a podle zprávy je nedostatek transparentnosti ve způsobu stanovování cen. Například biosimilární inzulíny (v podstatě generické verze) by mohly být o více než 25 % levnější než originální produkt, ale mnoho zemí, včetně zemí s nižšími příjmy, z těchto potenciálních úspor netěží.
Zpráva navrhuje několik opatření ke zlepšení přístupu k inzulínu a souvisejícím produktům, včetně:
► Posílení výroby a dodávek lidského inzulínu a diverzifikace výrobní základny pro biosimilární analogové inzulíny s cílem vytvořit konkurenci a snížit ceny;
► Zlepšit cenovou dostupnost regulací cen a přirážek, využíváním společného zadávání veřejných zakázek a zlepšením transparentnosti způsobu stanovování cen;
► Podporovat místní výrobní kapacitu v regionech s nedostatečnými službami;
► Podporovat výzkum a vývoj zaměřený na potřeby zemí s nízkými a středními příjmy;
► Zajistit, aby byl zvýšený přístup k inzulínu doprovázen rychlou diagnózou a přístupem k cenově dostupným zařízením pro monitorování hladiny cukru v krvi a aplikaci inzulínu;
► Používat zdravotnické zdroje moudře výběrem lidského inzulínu tam, kde je to možné včetně vynaložení adekvátních finančních prostředků na poskytování kompletního balíčku péče.
► WHO urychlila úsilí o odstranění některých překážek dostupnosti inzulínu a souvisejících léků a zdravotnických technologií prostřednictvím řady dialogů s obchodními asociacemi a výrobci těchto produktů.
Několik měsíců po prvním dialogu se průmysl zavázal k řadě akcí, včetně:
▪ Vývoj plánu politiky pro zlepšení přístupu k biologicky podobným inzulínům;
▪ Účast v programu předběžné kvalifikace WHO pro inzulín, glukometry, testovací proužky a diagnostické nástroje;
▪ Účast na mezinárodních/OSN sdružených veřejných zakázkách nebo mechanismech souhrnné poptávky, jakmile budou zřízeny;
▪ Předkládání údajů o termostabilitě inzulínu WHO;
▪ Účast na mechanismu podávání zpráv, který bude WHO používat k registraci a zveřejňování příspěvků z farmaceutického průmyslu a průmyslu zdravotnických technologií.
Očekává se, že rozšíření prekvalifikačního programu WHO tak, aby zahrnoval přístroje pro monitorování glukózy, testovací proužky a diagnostické nástroje, a zahrnutí dalších forem inzulínu a léků na cukrovku do nejnovější aktualizace WHO Model Lists of Essential Medicines povede ke zlepšení přístupu v zemích, kde poptávka v současnosti není uspokojena.
Úsilí o zvýšení přístupu k život zachraňujícím lékům na cukrovku je jen jedním z pracovních proudů iniciativy Global Diabetes Compact, která byla zahájena v dubnu 2021. Iniciativa spojuje národní vlády, organizace OSN, nevládní organizace, subjekty soukromého sektoru, akademické instituce, filantropické nadace, lidé žijící s diabetem a mezinárodní dárce, aby se podíleli na vytvoření takového světa, v němž všichni lidé ohrožení diabetem nebo žijící s diabetem budou mít přístup k péči, kterou potřebují.
Zdroj: Světová zdravotnická organizace