17. června 2022: Dnešek je Dnem daňové svobody!

Celých 167 dní jsme v České republice pracovali a podnikali na pokrytí letošních veřejných výdajů. Teprve od dnešního dne začínáme vydělávat sami na sebe. Slavíme totiž Den daňové svobody, pomyslný den, od kterého máme vůči státu splněnu svou daňovou povinnost.
„Ve dvou letech koronavirové pandemie zažila Česká republika dva daňově nejméně svobodné roky a bohužel jsme se posunuli do ‚nového normálu‘, kdy podle všeho budou stamiliardové schodky zcela běžné. Nová vláda fiskální situaci zdědila, nelze ji proto za pozdní Den daňové svobody letos kritizovat, uvidíme, jak se k tomu postaví v dalších letech. Můžeme ji ale kritizovat za další navyšování schodku, např. v podobě netestovaných dávek,“ komentuje letošní termín ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. „Termín Dne daňové svobody v naší metodice také negativně ovlivňuje válka na Ukrajině,“ dodává.
Na datum Dne daňové svobody má samozřejmě vliv pandemie koronaviru, k níž jsme se obšírně vyjadřovali. Avšak v letošním roce už nemá přímý vliv jako v uplynulých dvou letech, spíš nastavila nový fiskální normál. Průměrný Den daňové svobody v zemích OECD se posunul o téměř 9 dní dále, v ČR pak o tři týdny. To není akceptovatelné, státní rozpočet pak nemá kde brát na pomoc Ukrajině, na sociální politiku v době vysoké inflace (k níž expanzivní rozpočty přispěly) atd.
„Při pohledu na průběžnou bilanci státního rozpočtu ČR v roce 2022 vidíme podobný trend, jako v ‚covidových‘ letech 2020 a 2021, kdy předchozí vláda představila řadu balíčku na podporu ekonomiky. A přestože v letošním roce pandemie zatím tvrdě neudeřila, je průběžný schodek státního rozpočtu za prvních pět měsíců hospodaření větší, než byl v roce 2020. Stupňují se tak obavy, že nové ‚mimořádné‘ rozpočtové výdaje představené v době pandemie bude velmi těžké zrušit, což vytvoří tlak na české veřejné finance,“ komentuje vládní hospodaření hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Pavel Peterka. „Navíc lze očekávat, že ve stínu vysokého růstu cen bude nová vláda v letošním i příštím roce představovat další balíčky na podporu domácností a ekonomiky. To dále odsune Den daňové svobody,“ dodává.
V mezinárodním kontextu zemí OECD je Česká republika přesně v polovině pole. Česká republika má dlouhodobě Den daňové svobody před průměrem eurozóny (29. 6.), což je výsledek, jenž má relevanci i ve světle neutuchajících úvah o přijímání společné evropské měny. Medián OECD je sice náš Den daňové svobody, avšak průměr je po pandemii o deset dní napřed (7. 6.). Jak ukazuje graf na následující straně, jako první oslavili Den daňové svobody Irsku (25. 3.), poté ve Švýcarsku (7. 5.) a v Jižní Koreji (19. 5.).
Již tradičně patří mezi poslední oslavence Francie (26. 7.), Belgie (19. 7.) a Finsko (17. 7.). Z okolních států je DDS dříve na Slovensku (10. 6.) a v Polsku (13. 6.), později je v Německu (21. 6.), Maďarsku (25. 6.) a v Rakousku (3. 7.) je až v červenci.
Graf: DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2022 A 2021 V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ
 Tabulka: Vývoj Dne daňové svobody v jednotlivých letech
Liberální institut pro výpočet Dne daňové svobody používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí. Jsou to totiž právě výdaje, které je nutné financovat daňovými příjmy a které, v případě deficitních rozpočtů, determinují i nutnost splácet v budoucnu dluh. (17.6.2022)