232 tisíc stromů vysadila vloni Skupina ČEZ

V loňském roce Skupina ČEZ vysadila v rámci rekultivací po těžbě uhlí 232 tisíc stromů. Jde stěžejně o Severočeské doly ze Skupiny ČEZ, které již takto vysadily 21,5 milionu stromů. Dokončena byla obnova 110 hektarů krajiny, čímž v bezprostředním okolí Severočeských dolů přibyly nové lesy, pole, louky či menší vodní plochy. Na minimalizaci vlivů těžby na životní prostředí a následnou rekultivaci krajiny po těžební činnosti vynaložila v roce 2020 Skupina ČEZ téměř 410 milionů korun. (16.4.2021)