25 % výroby elektřiny v EU bylo v roce 2020 z jaderných zdrojů

V roce 2020 vyrobilo 13 členských států EU 683 512 GWh elektrické energie v jaderných zdrojích. To představuje téměř 25 % celkové výroby elektřiny v EU. Jejím ejvětším výrobcem v EU byla Francie (52 % celkové produkce jaderné energie v EU; 353 833 GWh), následuje Německo (9 %; 64 382 GWh), Španělsko (9 %; 58 299 GWh) a Švédsko (7 %; 49 198 GWh).
Tyto čtyři země dohromady představovaly více než tři čtvrtiny celkového množství elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních v EU.
Na začátku roku 2020 mělo 13 členských států EU s jadernou výrobou elektřiny v provozu celkem 109 jaderných reaktorů. V průběhu roku 2020 se trvale odstavily tři jaderné reaktory – dva ve Francii a jeden ve Švédsku. Nicméně Francie zůstala členským státem EU nejvíce závislým na jaderné elektřině, která v roce 2020 představovala 67 % veškeré elektřiny vyrobené v zemi.
Jedinou další zemí EU s více než polovinou elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách bylo Slovensko (54 %). Její podíl na výrobě elektřiny byl 46 % v Maďarsku, 41 % v Bulharsku, 39 % v Belgii, 38 % ve Slovinsku, 37 % v Česku, 34 % ve Finsku, 30 % ve Švédsku, 22 % ve Španělsku, 21 % v Rumunsku, 11 % v Německu a 3 % v Nizozemsku.
Zdroj: Eurostat (11.1.2022)