5 základných zákonov ľudskej hlúposti podľa profesora Cipollu

(Natural News) „Hlupáci sú desivejší než mafia, vojensko-priemyselný komplex či Komunistická internacionála. Sú neorganizovanou skupinou, bez vodcu či pravidiel, no napriek tomu konajú v dokonalej harmónii, akoby riadení neviditeľnou rukou.
Hlupák sa zjaví s úsmevom na perách, akoby konal tú najprirodzenejšiu vec na svete, aby vám v okamihu skazil plány, zničil váš pokoj, skomplikoval vám život a prácu, donútil vás prísť o peniaze, čas, dobrú náladu, produktivitu a toto všetko bez zlomyseľnosti, výčitiek svedomia a bez dôvodu. Hlúpo.“
Toto sú slová slávneho profesora dejín ekonómie Carla Cipollu, ktorý učil na univerzitách v Pavii a Berkeley a publikoval vedecké práce, v ktorých analyzoval preľudnenie v priebehu dejín.
Ďalšie generácie si ho budú pamätať pre jeho „Teóriu hlúposti“, vloženej do knihy „Základné zákony ľudskej hlúposti“, správy o ľudskej hlúposti so satirickým podtextom.
5 základných zákonov ľudskej hlúposti
1. Každý z nás vždy a nevyhnutne podceňuje počet hlúpych jednotlivcov na svete
To, že sú na svete hlupáci, je známe. Cipolla však bol presvedčený, že podceňujeme ich počet a vplyv na naše životy a spoločnosť. Uviedol, že „akýkoľvek číselný odhad by sa ukázal byť podcenením.“
Stačí, napríklad, pomyslieť na ľudí, označovaných za inteligentných, ktorí sa však náhle začnú správať hlúpo a tupo (pozn. redakcie: napríklad sa začnú očkovať experimentálnou génovou terapiou, o ktorej zložení a dlhodobých účinkoch nemajú ani páru).
Alebo stačí vyjsť na ulicu, aby ste zistili, koľko ľudí sa nám snaží zavadzať, bez akéhokoľvek zjavného dôvodu, iba z hlúposti.
2. Pravdepodobnosť, že je určitá osoba hlúpa, je nezávislá od akejkoľvek inej vlastnosti tej istej osoby
Cipolla bol presvedčený, že hlúposť je ďalším znakom, podobne ako blond vlasy alebo čierne oči. Preto je rozložená vo všetkých spoločenských kruhoch viac-menej v podobnom pomere.
Uvádza štúdiu o hladine hlúposti v štyroch veľkých vrstvách, tvoriacich univerzity: vrstve vrátnikov, zamestnancov, študentov a vyučujúcich. V tejto analýze sa zistilo, že rozloženie hlúposti je uniformné, bez ohľadu na to, kam sme vystúpili na vzdelanostnej úrovni.
„Či už žijete v elegantných kruhoch, alebo nachádzate útočisko medzi polynézskymi rezačmi hláv, uzatvárate sa v kláštore alebo sa rozhodnete stráviť zvyšok svojho života v spoločnosti krásnych žien, faktom zostáva, že musíte vždy čeliť rovnakému percentu hlúpych ľudí,“ uzavrel.
3. Hlupák je ten, kto spôosobuje škodu inej osobe či skupine bez toho, aby pri tom získal prospech pre seba, alebo dokonca škodí sám sebe
Cipolla nepovažoval hlúposť za vec inteligenčného kvocientu, ale skôr za nedostatok vzťahovej inteligencie.
Vychádzal z predstavy, že vytváraním vzájomných vzťahov môžeme získať výhody pre seba a pre iných, alebo, naopak, sebe a iným škodiť. Hlupák je ten, kto škodí iným a tiež sebe.
„Jeho správanie je iracionálne a ťažko pochopiteľné, zrejme si však spomeniete na nejedného človeka, ktorý vám stál v ceste, spôsobujúc problémy, sklamania a predsudky, hoci by tým vôbec nič nezískal.
Podľa jeho teórie ľudskej hlúposti „sú ľudia, ktorí svojím pochybným konaním spôsobujú škodu nielen iným ľuďom, ale aj sebe. Títo ľudia patria do rodu superhlupákov.“
4. Nehlupáci vždy podceňujú zhubný potenciál hlúpych ľudí
Podľa Cipollu neustále zabúdame na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú hlúpi ľudia. Podľa neho sú „hlúpi ľudia nebezpeční a zlovestní, lebo rozumní ľudia si hlúpe správanie vedia len ťažko predstaviť a pochopiť.“
Ich útok nás vo všeobecnosti zaskočí a aj keď ho znesieme, ťažko sa nám organizuje rozumná obrana, lebo samotný útok postráda racionalitu.
Podcenením ich sily sa stávame zraniteľní a tým vydaní na milosť a nemilosť ich nepredvídateľnosti.
Upadáme tiež do omylu nazdávania sa, že hlupák môže ublížiť len sebe, že sme voči jeho činom imúnni, no takýmto uvažovaním si len zamieňame naivitu s hlúposťou a kvôli presvedčeniu, že sme nezraniteľní, prestávame byť ostražití.
5. Najnebezpečnejšou osobou, aká existuje, je hlupák
„Všetky ľudské bytosti sa radia do štyroch základných kategórií: naivní, inteligentní, zlí a hlúpi.
Inteligentný človek vie, že je inteligentný. Zlý si je vedomý toho, že je zlý. Naivný je bolestivo prestúpený pocitom vlastnej otvorenosti. Na rozdiel od všetkých týchto osobností hlupák o tom, že je hlupák, nevie. To jeho zničujúcim krokom dodáva ešte väčšiu silu, dopad a účinnosť.
Hlúpy nie je brzdený uvedomovaním si svojho ja,“ napísal Cipolla, aby načrtol posledný základný zákon ľudskej hlúposti.
V tomto grafe Cipolla predstavuje 4 typy ľudí podľa toho, kto z ich správania profituje alebo má škodu:
A tiež nás varuje, že:
„Niektorí hlupáci zvyčajne spôsobujú len obmedzené škody, sú však ďalší, ktorí spôsobujú strašné škody, nie iba jednému či dvom jednotlivcom, ale komunitám či celým spoločnostiam. Schopnosť hlupáka ublížiť závisí od […] mocenského postavenia alebo úradu, ktorý v spoločnosti zastáva.“
(pozn. redakcie: Teraz už chápete stav našej zdevastovanej spoločnosti, keď vo vláde sú v podstate iba samí zákerní a zlí banditi?)
Ako sa chrániť pred ľudskou hlúposťou?
„Inteligencia a hlúposť nie sú vo vzájomnom protiklade a hlúposť neznamená ani nedostatok inteligencie.
Inteligencia je však produkt viac-menej neúspešných a pokračujúcich sérií pokusov ovládnuť či uniknúť pred hlúposťou, tvoriacu podstatu všetkého, čo je ľudské,“ napísal Matthijs Van Boxsel.
Okrem nálepkovania ľudí je dôležité pochopiť riziká, ktoré hlúposť predstavuje.
V skutočnosti sa hlúpo správať môžeme všetci, keď nezvažujeme dosah svojich činov alebo slov. Ak si nevyvinieme kritické myslenie a zabúdame na nevyhnutnú introspekciu, teda sebapozorovanie, môžeme sa stať obeťami hlúposti, buď ju znášajúc alebo ju uplatňujúc.
Veľmi zaujímavá štúdia vykonaná Univerzitou Eötvösa Loránda nám poskytuje ďalšie záchytné body k pochopeniu 3 dôvodov ľudskej hlúposti:
1. Nevedomosť alebo prehnaná sebadôvera. Býva najvyšším stupňom hlúposti a objavuje sa u ľudí, ktorí podstupujú riziká akéhokoľvek druhu, hoci im chýbajú zručnosti či vedomosti potrebné na to, aby im čelili.
2. Nedostatok sebaovládania. Je stredný stupeň hlúposti, ktorý korešponduje s impulzívnymi ľuďmi, postrádajúcimi kontolu nad sebou a konajúcimi tak, že sa nechávajú uniesť prvým impulzom.
3. Nesústredenosť. Býva najľahším stupňom hlúposti, prejavujúcim sa u tých, ktorým sa nedarí niečo dosiahnuť, lebo nedávajú pozor alebo si na to nevyčlenia dostatok zdrojov, takže sa namáhajú zbytočne.
Záver
Snažte sa teda identifikovať u seba (prípadne ostatných) 3 vyššie uvedené znaky a vystríhať sa im, aby ste sa nesprávali a nekonali hlúpo.
Vrelo to odporúčame aj našej neschopnej vláde a koaličným poslancom. Máme však podozrenie, že u nich to bude skôr mentálnou retardáciou, ako iba obyčajnou hlúposťou.
Takáto konštelácia koncentrovanej hlúposti a zloby sa totiž vyskytne iba raz za 10 000 rokov. A my sme mali tú smolu, že sa to stálo práve teraz, v tom najnevhodnejšom čase.
Zdroj: badatel.net (8.1.2022)