9,79 miliardy tun emisí CO2 ušetřila v uplynulých 10 letech výroba evropských jaderných elektráren

Jaderné bezemisní zdroje, které neprodukují skleníkové plyny, a nemají tak vliv na změny klimatu, dodaly v letech 2011-2020 do energetické sítě v Evropě celkem 10 877 TWh bezemisní elektřiny. To odpovídá spotřebě celé České republiky na 181 let. Bez příspěvku jaderných elektráren by zhruba polovinu evropské uhlíkově neutrální elektřiny musely vyrobit jiné zdroje, zejména fosilní. Rozvoj jádra v Evropě dále pokračuje. Nedávno spustily novou jadernou elektrárnu Finsko a Bělorusko, další nové bloky v současnosti vznikají ve Francii, Velké Británii, na Slovensku, v Bělorusku a na Ukrajině. Jádro společně s obnovitelnými elektrárnami pokládá ze významný zdroj pro boj s klimatickými změnami řada renomovaných institucí v čele s Mezinárodní energetickou agenturou. (8.1.2021)