98,7 % činí pokles ročních emisí SO2 od roku 1981

O 1 096 233 tun méně oxidu siřičitého než před 40 lety vypustily loni klasické elektrárny ČEZ. Emise SO2 způsobující kyselé deště, které devastovaly lesy na severu republiky, se tak po revoluci staly ekologickým tématem číslo jedna. Emise CO2 ještě nikdo neřešil, dnes je to zcela opačně. K radikálnímu snížení oxidů síry došlo nejprve v 90. letech (1992-1998), druhá vlna proběhla již v novém tisíciletí (2008-2017). Postupné odsiřování portfolia ale probíhá i nadále. Loni například došlo k meziročnímu poklesu emisí SO2 o třetinu (32,2 %) – z 21 008 tun v 2019 na 14 253 tun v 2020. Podobně ČEZ snižuje i další emisní parametry, například oxidy dusíku, nebo popílku. (14.5.2021)