10 nových malých a středních podniků se zapojilo do programu ELITE UniCredit CEE Lounge

UniCredit CEE Lounge s potěšením oznamuje, že se k její inovativní iniciativě připojilo 10 nových společností. UniCredit CEE Lounge je součástí programu ELITE skupiny Londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) a zaměřuje se na podporu urychlení růstu perspektivních společností.
Novými účastníky jsou společnosti ze čtyř zemí oblasti střední a východní Evropy, kde skupina UniCredit aktivně působí. UniCredit CEE Lounge dosud přijala více než 50 společností z 11 zemí v celé síti střední a východní Evropy skupiny UniCredit.
Cílem UniCredit CEE Lounge je pomáhat malým a středním podnikům v oblasti růstu těchto společností v budoucnosti, přičemž zvyšuje povědomí těchto společností o kapitálových trzích a o dostupných způsobech, jakými mohou získat finanční prostředky. Tento program rovněž pomáhá společnostem vytvářet přímý dialog s příslušnými investory. Společnosti z předcházející skupiny tohoto programu momentálně absolvují odbornou přípravu vedoucích zaměstnanců (executive training).
Tuto osmou skupinu UniCredit CEE Lounge tvoří následující společnosti:
  • Sport Depot, Bulharsko
  • Avtomotor Corporation, Bulharsko
  • Vaptech, Bulharsko
  • Metal Product, Chorvatsko
  • Ivicom Consulting, Chorvatsko
  • Oprema, Chorvatsko
  • Y Soft, Česká republika
  • Vnet, Slovensko
  • Euroins Insurance Group (Eurohold), Bulharsko
  • Emtest, Slovensko
Slovinská společnost Inea, která byla účastníkem jedné z předcházejících skupin programu ELITE, kromě toho dnes na ceremoniálu v Londýně získala certifikát při příležitosti ukončení její dvouleté odborné přípravy. Osvědčení ELITE potvrzuje připravenost malých a středních podniků vstupovat na trh, čelit investorům a hledat různé dostupné možnosti financování. 
„Jednou z našich klíčových činností je podpora klientského segmentu v oblasti malých a středních podniků, které jsou hnacím motorem růstu evropské ekonomiky. Jsem proto nesmírně hrdý na to, že již čtvrtým rokem po sobě poskytujeme našim klientům z řad malých a středních podniků všechny výhody, které nabízí účast na programu ELITE. Tyto výhody zahrnují například možnost napojit se přímo na kapitálové trhy, získat hodnocení daného podniku od odborníků, objevovat nové oblasti růstu a získávat nové kontakty. Tato iniciativa pro nás představuje cennou příležitost, jak je možné nadále získávat informace o segmentu malých a středních podniků a přizpůsobovat naši spolupráci s malými a středními podniky tak, abychom vyhověli jejich potřebám. Díky tomu stále posilujeme naše postavení skutečného partnera a poradce pro tento klientský segment,“ uvedl Andrea Diamanti, ředitel firemního a investičního bankovnictví a privátního bankovnictví pro oblast střední a východní Evropy skupiny UniCredit.
Luca Peyrano, generální ředitel, ELITE: „Jsem hrdý na to, že můžeme představit nejnovější mezinárodní skupinu společností z celé Evropy a společně s nimi oslavit významný milník programu ELITE, a to překročení počtu více než 1,000 společností v dynamické komunitě ELITE. Jen za šest let se ELITE stal globálním programem, který se dostal do více než 30 zemí, přičemž podpořil růst a internacionalizaci malých a středních podniků po celém světě.“
„Program ELITE nadále poskytuje inovace a podporu pro tvůrce pracovních míst a současné i budoucí inovátory. Společně s našimi partnery jsme se zavázali podporovat nejambicióznější společnosti a umožnit jim se rozšiřovat a růst.“
Program ELITE podpořil od svého počátku v roce 2012 již více než 1,000 mezinárodních společností.  Služby programu ELITE jsou navrženy tak, aby splňovaly individuální potřeby každé společnosti vybrané do projektu UniCredit CEE Lounge, přičemž UniCredit bude zapojena do školících modulů a vzdělávání a zpřístupní vlastní služby podpory na míru pro malé a střední podniky. Program ELITE pomáhá zajišťovat, aby byly rychle rostoucí společnosti informovány o různých dostupných možnostech financování a aby byly rovněž řádně připraveny na setkání s potenciálními investory. Více informací na https://www.elite-growth.com/. (22.11.2018)