11. výročný slovenský energetický kongres

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
 
Už 11. výročný slovenský energetický kongres EN•KO 2014 „EURÓPSKA ENERGETICKÁ VÍZIA – EURÓPSKA ENERGETICKÁ VÍZIA - NÁVOD ALEBO DIREKTÍVA?“ sa uskutoční v bratislavskom Pálffyho paláci v dňoch
23. – 24. apríla 2014
Špičkoví kompetentní spíkri sa vo svojich vystúpeniach sústreďujú na významné a citlivé témy súčasnej energetiky na Slovensku a v európskom kontexte. Na kongrese budú diskutované témy:
• Aká bude energetika v strednej Európe? 
• Pripravenosť energetiky na nové výzvy a krízové scenáre 
• Rozvoj alebo úpadok energetickej infraštruktúry?
Súčasťou spoločenského stretnutia, ktoré prebehne v stredu po ukončení odborného programu, bude udelenie ceny ENKO za celoživotný prínos energetike J. Ivaničovi, výkonnému riaditeľovi PPA ENERGO, otcovi automatizácie na Slovensku, ktorého celoživotná kariéra je spojená s vývojom a realizáciou systémov kontroly a riadenia slovenských jadrových elektrární.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás motivovať k tomu, aby ste si už dnes zaradili EN•KO 2014 do svojich pracovných kalendárov. Sledujte, prosím, aktualizácie na našich webových stránkach; v marci bude taktiež rozoslaná tlačená pozvánka.
Tešíme sa, že sa v Pálffyho paláci na 11. výročnom kongrese EN•KO 2014 s Vami stretneme.
S pozdravom,
 
Lubomír Tomík
EN•KO 2014 Congress Chairman
+421 903 653 542, lubos.tomik@cesys.sk Jiří Marek
EN•KO 2014 Congress Vice-Chairman
+420 777 115 001, jiri.marek@jmm.cz
Drahomíra Polakovičová
EN•KO 2014 Congress Manager
+421 903 748 055, erasmus@stonline.sk