124. čínský veletrh importu a exportu

Čínský veletrh importu a exportu (Kantonský veletrh) byl v Kantonu zahájen 15. října a shromáždil přes 25 000 vystavujících firem. 124. veletrh, který se koná při příležitosti výročí otevření a reformy Číny, také oslavil integrální úlohu veletrhu a jeho příspěvek k celosvětovému obchodu za posledních 40 let. V mezinárodním pavilonu se veletrhu zúčastnilo více než 636 společností a 10 národních a regionálních delegací z 34 zemí a regionů. V oblasti značek tvořili během letošního veletrhu 58 % zastoupení výrobci a 31,5 % bylo novými vystavovateli.
Xu Bing, zástupce generálního ředitele Čínského centra pro zahraniční obchod, řekl, že letošní kantonský veletrh „Pomůže společnostem po celém světě dosáhnout celosvětového prodeje a nákupu prostřednictvím komplexní platformy".
„Kantonský veletrh dobře využije zdroje z domácích a mezinárodních trhů a přispěje k vyváženému rozvoji zahraničního obchodu Číny prostřednictvím rozšíření naší globální sítě pro strategickou spolupráci a nabídku produktů", řekl pan Xu. „Například Fáze 1 představí průmyslové výrobky s předními technologickými vlastnostmi od prémiových značek, zatímco fáze 3 představí spotřební výrobky, které mají vyšší poptávku na trhu."
„Budeme se také držet cílového marketingu, specializace a inovací, zaměříme se na klíčové sekce a cílové trhy, abychom zajistili větší pohodlí návštěvníků, bezpečnější transakce a vyšší návratnost pro odběratele. Provedli jsme digitální marketing s využitím velkých dat, založený na sociálních médiích a vyhledávačích. V rámci Programu partnerství a pobídek kantonského veletrhu pro odběratele jsme se zabývali cíleným marketingem. Pro zlepšení zkušeností kupujících budeme nadále organizovat příležitosti pro propojení dodavatelů s odběrateli a služby MSS (Multinationals Sourcing Service)." Řekl pan Xu.
Veletrh zahrnuje tři fáze probíhající od 15. října do 4. listopadu. Chcete-li zobrazit seznam všech kategorií produktů zastoupených na kantonském veletrhu, navštivte webové stránky: https://i.cantonfair.org.cn/en/index (18.10.2018)