14 nemocnic v ČR zásobuje ÚJV Řež PET radiofarmaky

S výrobou léčiv obsahujících PET radionuklidy začala ÚJV Řež před 20 lety. Dnes dodává léčivé přípravky pro 17 PET kamer po celé České republice. Kromě toho ÚJV Řež provozuje tři PET centra – v Nemocnici Na Homolce v Praze, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a jedno zaměřené na vývoj radiofarmak a zálohování dodávek v Řeži. Využívání radiofarmak v pozitronové emisní tomografii (PET) je jednou ze základních metod onkologické diagnostiky. (13.9.2019)