25 let vysvětluje Infocentrum Dukovany tajemství jádra

Nejstarší z desítky infocenter Skupiny ČEZ rozmístěných po celé České republice funguje od konce listopadu 1994. V prostorách jedné z budov před areálem JE Dukovany tehdy začali energetici poprvé prostřednictvím reálných exponátů, filmů a 3D modelů seznamovat širokou veřejnost s principem výroby v jaderných elektrárnách, s bezpečností i s ekologickou stránkou provozu. Neobvyklá expozice si rychle získala oblibu: nyní do infocentra přijede kolem 35 000 návštěvníků ročně a počet zájemců o prohlídku neustále stoupá. Za čtvrt století prošlo dveřmi Infocentra přes 717 000 lidí z různých koutů světa. Patří tak mezi nejnavštěvovanější místa v Kraji Vysočina. (13.12.2019)