+ 3,3 miliard je meziroční nárůst investic Skupiny ČEZ do dlouhodobého majetku

Od ledna do září letošního roku tak stouply oproti loňskému období o 21,5 % na současných 18,6 miliardy korun. Téměř polovina letos investované částky (9,2 mld.) putovala do distribučních sítí, zejména na zvýšení spolehlivosti dodávek a na zavádění prvků chytrých sítí. Zhruba třetina (6 mld.) pak směřovala do tradiční energetiky. Zde se jednalo zejména o investice do výstavby tepelného přivaděče z JE Temelín do Českých Budějovic, nákup většího množství jaderného paliva a ekologizační opatření v uhelných elektrárnách kvůli novým emisním limitům. (15.11.2019)