3 ze 4 kontrolovaných obchodníků v Lanškrouně porušili zákon

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla mimořádnou kontrolní akci v Lanškrouně. Inspektoři se zaměřili na dodržování zákonů v maloobchodní síti, restauracích a u čerpacích stanic. Celkem provedla 20 kontrol a porušení zákonů zjistila v 15 provozovnách.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla v Lanškrouně 20 kontrol v maloobchodní síti, restauračních provozovnách a u čerpacích stanic. V 15 z nich zjistila porušení právních předpisů. Jednalo se především o zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. ČOI zaznamenala poškození spotřebitele u 75 procent kontrolovaných subjektů.
Nejčastěji obchodníci porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy prodejci pět krát neuvedli informační povinnosti. Ty se například týkaly důležitých písemných informací o výrobku, které nebyly v českém jazyce nebo chyběly konečné platné ceny výrobků. Dále obchodníci neuváděli informace o rozsahu a podmínkách reklamace, nevydali na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku nebo neměli ověřená měřidla.  Inspektoři rovněž zjistili prodej a nabídku padělků. V tomto případě zajistili 5 párů obuvi zn. Adidas v hodnotě originálů za 7 500 Kč. V jednom případě byl porušen zákon č. 65/2017 Sb., kdy obchodník viditelně neumístil informaci zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
ČOI také odebrala na 4 čerpacích stanicích 7 vzorků PHM. Provedený rozbor byl v pořádku.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uložila za výše uvedená porušení zákonů zákaz prodeje na 33 kusů výrobků v celkové hodnotě 2 807 Kč. Na místě uložila 14 pokut v  hodnotě 15 000 Kč a s další osobou bude zahájeno správní řízení v pravomoci ČOI. Na jeden úředně neověřený metr byl vydán zákaz používání do doby zjednání nápravy. (25.10.2018)