300 nejlepších univerzit východní Evropy a střední Asie

Žebříček 2019 QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia (EECA) představuje nejlepší univerzity ve 26 zemích, které jsou zahrnuty do jednoho regionu vzhledem k podobné historii a co je ještě důležitější, možnému podobnému budoucímu vývoji. Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova potvrdila své prvenství. QS používá pro tuto analýzu deset indikátorů, které byly zvoleny tak, aby zahrnovaly priority a zaměření univerzit v oblasti východní Evropy a střední Asie.
Počet hodnocených univerzit    Země    Nejlepší univerzita v zemi           Umístění
107         Rusko                      MOSKEVSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA M. V. LOMONOSOVA               1
46           Turecko                   TECHNICKÁ UNIVERZITA BLÍZKÉHO VÝCHODU                             8
25           Kazachstán             KAZACHSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA AL-FARABÍHO                           19
24           Polsko                     VARŠAVSKÁ UNIVERZITA                                                                   6
18           Česká republika      UNIVERZITA KARLOVA                                                                       3
18           Rumunsko              BABES-BOLYAI UNIVERSITY                                                              34
18           Ukrajina                  NÁRODNÍ UNIVERZITA TARASE ŠEVČENKA V KYJEVĚ                  30
14           Maďarsko               UNIVERZITA LORÁNDA EÖTVÖSE                                                     20
8             Azerbajdžán           STÁTNÍ UNIVERZITA BAKU                                                                 142
6             Chorvatsko             ZÁHŘEBSKÁ UNIVERZITA                                                                   37
6             Litva                        UNIVERZITA VILNIUS                                                                          17
5             Bulharsko               SOFIJSKÁ UNIVERZITA                                                                        47
5             Lotyšsko                 LOTYŠSKÁ UNIVERZITA                                                                      50
4             Arménie                  YEREVAN STATE UNIVERSITY                                                           151-160
4             Bělorusko               BELARUS STATE UNIVERSITY                                                           23
4             Bosnia a Hercegovina  UNIVERSITY OF SARAJEVO                                                        146
4             Slovensko               UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ                                    45
4             Slovinsko                 LUBLAŇSKÁ UNIVERZITA                                                                  32
3             Estonsko                 TARTUSKÁ UNIVERZITA                                                                     5
3             Srbsko                     BĚLEHRADSKÁ UNIVERZITA                                                            60
2             Gruzie                     STÁTNÍ UNIVERSITA V TBILISI                                                         109
2             Kyrgyzstán              STŘEDOASIJSKÁ AMERICKÁ UNIVERZITA                                     151-160
2             Moldávie                 MOLDAVSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA                                                   251-300
1             Kypr                        KYPERSKÁ UNIVERZITA                                                                    91
1             Kosovo                   PRIŠTINSKÁ UNIVERZITA                                                                  251-300
1             Uzbekistán             TAŠKENTSKÁ STÁTNÍ POLYTECHNICKÁ UNIVERZITA                   301+
Ben Sowter, ředitel výzkumu společnosti QS říká : “Dominantní postavení Ruska v regionu je nepopiratelné, přestože se většina jeho univerzit umístila hůře než v minulém roce. Středoasijské země, jako například Kazachstán v tomto roce poněkud ztratily, neboť větší důraz je kladen na spolupráci v oblasti mezinárodního výzkumu. Výsledky Turecka zůstávají stejné, zatím co Polsko, Litva, Rumunsko a Maďarsko zaznamenaly nárůst u téměř všech svých univerzit. V letošním roce je na seznamu 41 nových položek.“
Žebříček QS východní Evropa a střední Asie:
2019 Nejlepších 10
2019      2018                     
1             1             MOSKEVSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA M. V. LOMONOSOVA                   
2             2             NOVOSIBIRSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA           
3=           5             UNIVERZITA KARLOVA 
3=           4             PETROHRADSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA        
5             3             TARTUSKÁ UNIVERZITA          
6             6             VARŠAVSKÁ UNIVERZITA   
7             14=        JAGELLONSKÁ UNIVERZITA      
8             9             TECHNICKÁ UNIVERZITA BLÍZKÉHO VÝCHODU             
9             8             ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE        
10           7             Bosporská univerzita        
(31.10.2018)