70 % českých podnikatelek rozjelo svůj byznys po roce 2000

Z celkem 81 finalistek vybírala porota vítězky letošního 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek. Drtivá většina z nich působí v oblasti služeb a obchodu.
Stejně jako v předešlých letech, i letos si úspěšné české podnikatelky odnesly ceny v kategoriích podle velikosti firmy i čtyři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. Patronkou 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY&KUCHYNĚ, která v roce 2015 obsadila v rámci projektu 1. místo v kategorii Velká společnost.
Bylo by chybou domnívat se, že podstatou projektu Ocenění Českých Podnikatelek je jen vyhlašování výsledků a předávání cen.  Od samého začátku je jeho cílem objevovat a zviditelňovat úspěchy českých žen – podnikatelek. Žen, které se rozhodly aktivně převzít odpovědnost za svou budoucnost a pustit se do samostatného podnikání. „Z dvanáctileté historie Ocenění Českých Podnikatelek vím, že zapojit se do něj je pro mnohé podnikatelky významným krokem, který často znamená vystoupit z každodenní rutiny a zajetých kolejí podnikatelského, ale i osobního života. Účast v něm jim přináší příležitost si opravdu uvědomit, jak úspěšné jsou. A to je fakt – vždyť naše finalistky ročně dosahují celkového obratu vyššího než 3 miliardy Kč. Stále platí, že doménou českých podnikatelek jsou především obchod a služby, kde působí hned 67 % finalistek. Výrobě se věnuje 16 % podnikatelek, 10 % podniká ve stavebnictví, 6 % v dopravě či logistice, 5 % ve vzdělávání. Také letos máme mezi vítězkami podnikatelky, které již v minulosti v Ocenění Českých Podnikatelek uspěly, což jen podtrhuje jejich stabilitu a výběr správné cesty, kterou svůj byznys vedou,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.
Záštitu nad letošním ročníkem převzalo stejně jako v předchozích letech také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „Podpora podnikání je jednou z klíčových úloh Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejen proto, že jsem bytostně přesvědčen o tom, že ženy budou v příštích dekádách v řízení byznysu postupně sehrávat stále důležitější roli, podporovat Ocenění Českých Podnikatelek je logické, strategické a jednoduše správné. Ženy si zaslouží, aby se vědělo o tom, co všechno umí a že jejich trpělivost, která je daleko větší, než mají muži, vede i ke skvělým podnikatelským výsledkům. I když to může být pomalejší a méně přímá cesta. Je přitom nejen na nás, mužích, ale celém resortu průmyslu a obchodu, abychom ženám v podnikání nejen fandili, ale také jim usnadnili život,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, na základě splnění podmínek soutěže vybral 
24 281 kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 623 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak dostalo 81 podnikatelek. „Z našich aktuálních statistik vyplývá, že ženy podnikatelky preferují samostatné vlastnictví více než muži, kdy v rámci obchodních společností převažují u žen výrazně ty s jedním vlastníkem. Konkrétně mezi společnostmi ve vlastnictví žen najdeme 87 % s jedním vlastníkem, přičemž u mužů pouze 69 %. Ukazuje to na fakt, že ženy podnikatelky vynikají samostatností a schopnostmi se o podnikání postarat komplexně. Zjistili jsme rovněž, že ženy jako vlastnice obchodních společností hospodaří odpovědněji, když téměř 70 % z nich má přiřazen zelený Semafor Cribis ukazující nejvyšší hodnocení a pouze 9 % nejhorší červený semafor. V rámci společností ve vlastnictví mužů mělo zelený Semafor Cribis jen 65 % a červený naopak 11 %. Ukázalo se také, že se ženy nebojí podnikání ani ve vyšším věku, přičemž polovinu společností ve výlučném vlastnictví žen tvoří ty, které vlastní ženy ve věku 50+. Lze tedy jen ocenit a vážit si toho, že české podnikatelky jsou samostatné a odpovědné. Tyto pozitivní trendy jsou příslibem do budoucna, protože právě uvedené manažerské vlastnosti jsou důležité pro dlouhodobě úspěšné působení na trzích, na kterých se často mění nákupní chování. Což je trend, se kterým je nezbytné do budoucna počítat,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Generálním partnerem 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je ČSOB. Hlavními partnery se staly společnosti Microsoft, DAQUAS, Česká Pojišťovna a Vodafone.
„Letošní rok se pojí s významným výročím - obnovou soukromého podnikání. Po změně režimu před 30 lety došlo k renesanci českého podnikání. Navíc v posledních letech, a potvrzují to různé statistiky, dochází k velké expanzi českých firem do zahraničí. Proto jsem velmi rád, že dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikání nejen prostřednictvím našich bankovních produktů a služeb, ale díky partnerství v projektu Ocenění českých podnikatelek. Jsem přesvědčen, že právě mezi nimi se objevují další významné podnikatelské ikony a tím pomáháme v budování hrdého Česka,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.
„Rok 1989 přinesl svobodu také českým ženám. Každá z nich tehdy v listopadu dostala novou životní roli: možnost věci měnit. Svoboda navíc české společnosti otevřela dokořán cestu k technologiím, které se brzy staly užitečným pomocníkem k ekonomickému úspěchu a růstu. Svět se díky technologiím zmenšil a úspěšné příběhy podnikatelek, jejichž firmy expandovaly nejen po České republice ale i do zahraničí, jsou toho příkladem,“ říká Jonathan Rutherford, Viceprezident pro firemní zákazníky Vodafone Czech Republic. „Českým podnikatelkám bych chtěl popřát, aby mohly i nadále svobodně podnikat a aby neztratily odvahu využívat inovací a moderních technologií pro větší dopad svého podnikání. A České republice přeji, aby své ženy nepřestávala podporovat – a to nejen v podnikání. Žijeme v digitální době a budoucnost této země se neobejde bez potenciálu českých žen. My jsme tu ve Vodafonu od toho, abychom jim vize a potenciál prostřednictvím našich technologií a služeb pomáhali přetvářet v každodenní realitu,“ dodává.
Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je společnost Esop.
Vítězky 12. ročníku projektu:
Malá firma
1. RUTEX CZ, s.r.o. - Kamila Brzezinová
2. Grant Consulting, a.s. - Kateřina Procházková
3. ZDRAVÍČKO - zdravá výživa s.r.o. - Hana Lacinová
Střední firma
1. Cosmetics ATOK International, s.r.o. - Anastázie Skopalová
2. STOPRO BEK, s.r.o. - Jarmila Fabišková
3. Photodienst Brno, s.r.o. - Kateřina van Kranenburg
Velká firma
1. CAROLLINUM, s.r.o. - Tamara Kotvalová
2. Conneco chemicals, s.r.o. - Šárka Hronková
3. Apro Delta, s.r.o. - Alena Procházková
Cena ČSOB – výjimečná podnikatelka
Trustav, s.r.o. - Jana Nováková
„Zaujal nás podnikatelský příběh paní Jany Novákové. Ve svém oboru podniká již 21 let, dokázala zvládnout mnoho překážek a vybudovat úspěšnou firmu. Její původní zaměření na výrobu dřevěných eurooken, balkónových, vchodových a interiérových dveří postupem času doplnila o specializaci na výrobu historických špaletových oken. Tím se dokázala odlišit od konkurence, a navíc si splnila svou vášeň pro oživování kulturních a historických budov v České republice,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB. „Za jejím úspěchem stojí garance dodání kvalitních produktů na míru danému objektu a bezproblémový průběh zakázky od okamžiku nabídky až po montáž. Svým zákazníkům zajišťuje kompletní podporu v podobě odborného poradenství, vyřizování grantů a jednání s památkáři. Oceňujeme, jak s pokorou, a přesto zdravou mírou sebevědomí zvládá být úspěšnou podnikatelkou ve stavebnictví s přesahem na historii. Paní Nováková dlouhodobě investuje do vzdělávání sebe sama a svých zaměstnanců. Je zaměřená na podporu a motivaci svých kolegů, díky kterým se může věnovat dalšímu rozvoji firmy a inovacím v oboru výroby oken,“ dále dodává Petr Manda. Důkazem toho je, že její „historické okno“ splňuje hygienické požadavky a současně i nároky na energetickou úsporu a snížení hluku. Přitom vypadá stále jako původní okno, čímž zachovává dobovou podobu kulturní památky nebo objektu. Unikátnost jejích na míru vyráběných oken potvrzuje fakt, že svou mimořádnou výrobní technologii chrání neposkytováním DVG výkresů.
Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací Mastercard
My interior service s.r.o. - Lada Krsičková
„Příběh paní Krsičkové a její mladé a dynamické společnosti My interior service je mimořádně silný, inspirující a zahrnuje v sobě klíčové aspekty úspěchu jako jsou: originální nápad, mimořádně vysoké nároky na tým i servis, houževnatost, business-drive, technologické inovace a hlavně vášeň, se kterou k neustálému zlepšování své společnosti přistupuje. Když tyto aspekty spojíte dohromady a obklopíte se skvělým týmem, tak z toho může vyrůst společnost rostoucí každoročně dvojnásobným tempem jako je právě My interior service,“ sdělil Tomáš Doležal, marketingový ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Cena za digitální transformaci – pod patronací Microsoft & DAQUAS
REXY, s.r.o. - Vlasta Šilarová
 „Po poradě se společností Microsoft jsme cenu za Digitální transformaci udělili paní Šilarové, majitelce společnosti REXY. To ocenění jí patří především za vynikající myšlenku využít nástroje informačních technologií nejen k dosažení vyšší efektivity či úspor, kde se uplatňují nejčastěji. REXY a jejich Digital Experience totiž díky nim snižuje zátěž životního prostředí – tím, že se nevyrábějí krátkodobě užitečné dekorace, které po delší či kratší sezóně skončí v odpadu. A co je na celém jejím podnikání nejlepší – jejím cílem je krása a kultivovanost českých (a nejen českých) měst. Aby na vás při procházce nezíraly prázdné, zaprášené či nevkusné krámy, ale šmrncovní, elegantní prostředí ať už pro nákup, či inspiraci a konzultaci s odborník,“ říká Darina Vodrážková, Strategy Lead společnosti DAQUAS, s.r.o.
„Společnost Microsoft, která digitální transformaci v podnicích považuje především za příležitost pro všechny, jak dosáhnout lepších výsledků, jak zvládnout víc, a přitom mít větší radost z tvorby, lepší pocit ze smysluplné práce, v oceněné podnikatelce našla navíc příklad úspěšného naplnění tohoto záměru. Paní Šilarová má právě malé miminko, ale díky technologiím dokáže výtečně rozdělit a využít svůj čas, aby se mohla dostatečně věnovat jemu i firmě,“ dodává Jakub Mádle, Partner Business & Development Lead ve společnosti Microsoft.
Cena za inovativní řešení – pod patronací České pojišťovny
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - Hana Pekárková
„To, co nás u paní Hany Pekárkové zaujalo a přimělo k udělení Ceny za inovativní řešení, je zejména inovativní přístup k jejímu životnímu poslání, kterým je pomáhání lidem ve zdravotních nesnázích. Prošla si etapou zdravotní sestry na transplantační jednotce, oddělením psychiatrie, záchytnou stanicí, etapou drogově závislých a začala přemýšlet, jak všem těm lidem ulevit. Vrhla se tedy do kurzů, jak se zbavit bolesti, masáží a dalšími postupnými kroky se vždy dovzdělala, v čem bylo potřeba. Naposledy například absolvovala vysokou školu a dál své know-how předává formou přednášek a prezentací. Aby byly její pečovatelské služby kompletní, založila firmu na zapůjčování kompenzačních pomůcek. Aby je měla kam uskladnit, buduje sklady. Další její „profesí“ je tedy stavbyvedoucí. Pro ulehčení administrace při práci založila další firmu se speciálními čtečkami. Hledáte-li vzor pro inovaci – je jím rozhodně paní Hana Pekárková,“ říká Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.
Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz (6.11.2019)
Obr. Vítězky speciálních ocenění