ABB vyvíjí řešení pro nemocnici budoucnosti

Společnost ABB oznámila, že do medicínských laboratoří zavede kolaborativní roboty. V Texas Medical Center (TMC) v Houstonu v americkém státě Texas otevírá nové zdravotnické centrum.
Toto zařízení, jehož otevření se plánuje na říjen 2019, bude prvním specializovaným centrem ABB pro zdravotní výzkum. Výzkumný tým ABB bude v areálu TMC spolupracovat s lékaři, vědci a inženýry na vývoji nechirurgických lékařských robotických systémů, včetně logistických řešení a nové generace automatizovaných laboratorních technologií.
„Nová generace laboratorních procesů vyvinutá v Houstonu urychlí manuální procesy v lékařských laboratořích, omezí či zcela odstraní problematická místa při provozu laboratoří a zvýší bezpečnost a přesnost laboratorních úkonů. To bude možné využít zejména pro nové high-tech léčebné postupy, jako například pro léčbu rakoviny, kterou zavádí Texas Medical Center a která vyžaduje ruční provádění časově náročných úkonů,“ uvedl Sami Atiya, prezident podnikové jednotky ABB Robotika a automatizace.
Roboti ušetří doktorům čas na léčení více pacientů
Limitujícím faktorem u řady pacientů, které je možné léčit, je v současnosti potřeba vysoce kvalifikovaných lékařských odborníků, kteří většinu pracovního dne stráví prováděním opakovaných a nekvalifikovaných úkolů, jako je třeba příprava preparátů a manipulace s odstředivkami. Automatizace těchto úkonů pomocí robotů umožní zdravotnickým profesionálům soustředit se na vysoce kvalifikovanou a produktivní práci. Díky výraznému urychlení testů bude v konečném důsledku možné léčit více lidí.
Společnost ABB provedla analýzu široké řady stávajících procesů, které se v lékařských laboratořích provádějí ručně. ABB odhaduje, že prostřednictvím automatizace bude možné ročně provést o 50 % více testů. Když se roboti zaškolí na provádění opakujících se úkonů, nebudou lidé muset vykonávat činnosti, které způsobují poškození z opakovaného namáhání (syndrom RSI).
60 000 lékařských robotů do roku 2025
Společně se stárnutím světového obyvatelstva státy vynakládají na zdravotnictví stále vyšší podíl HDP. Zvýšení efektivnosti zdravotnictví, vedle zlepšení kvality lékařské péče, může pomoci zmírnit některé společenské, politické a finanční problémy, které ze zmíněného zvyšování výdajů na zdravotnictví vyplývají. Velikost trhu nechirurgických lékařských robotů se podle interního průzkumu ABB odhaduje na téměř 60 000 robotů do roku 2025, což je téměř čtyřnásobný počet oproti roku 2018.
Kolaborativní roboty ABB, kteří se již uplatňují v potravinářských laboratořích na celém světě, jsou vhodné i pro použití v lékařských laboratořích. Nepotřebují totiž bezpečnostní zábrany a pracují bezpečně a efektivně společně s lidmi. Roboty převezmou řadu opakujících se, jemných a časově náročných operací, jako je dávkování, míchání a pipetování, případně manipulace se sterilními nástroji a plnění a vyprazdňování odstředivek.
V Houstonu vzniká zdravotnické centrum budoucnosti
Houston je světovým centrem výzkumu v oboru lékařské techniky a inovační ekosystém TMC je pro nové zdravotnické centrum ABB ideálním místem. Dvacetičlenný tým ABB Robotika bude pracovat ve výzkumném zařízení s rozlohou 500 m2. V objektu se nachází automatizační laboratoř a zařízení pro školení robotů, jakož i konferenční místnosti pro spolupráci na vývoji řešení společně s inovačními partnery.
„Díky tomuto skvělému partnerství bude Texas Medical Center dále posouvat hranice inovativní spolupráce se špičkovými průmyslovými partnery. TMC se stane epicentrem vstupu ABB Robotika do oboru zdravotnictví,“ uvedl Bill McKeon, prezident a generální ředitel Texas Medical Center. „Při provozování města ve městě, které každoročně navštíví 10 milionů pacientů, je třeba zásadně upřednostňovat efektivnost a přesnost, a vyvíjet procesy, které se snadno opakují v reálném světě. Zařazením ABB do areálu TMC Innovation, s výzkumným a vývojovým zařízení pro vyvíjení robotických řešení ve zdravotnictví, které je jediné svého druhu na světě, TMC zdůrazňuje své úsilí o dosahování uvedených cílů.“
„Jsme hrdí, že budeme vyvíjet kolaborativní roboty pro nemocnici budoucnosti společně s nejlepšími partnery na světě. Tyto systémy budeme testovat ve skutečných laboratořích, aby tak přinášely přidanou hodnotu zdravotnickým profesionálům. Budeme podporovat inovační procesy a měnit způsob fungování lékařských laboratoří na celém světě,“ dodal Sami Atiya. „Důležitým prvkem dlouhodobé růstové strategie ABB je dále investovat a inovovat v oblasti servisních robotů, přenášet naše znalosti automatizace do nových oblastí, jako je zdravotnictví, a rozvíjet naši činnost v odvětví automobilového průmyslu a výroby elektroniky.“
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník se soubornou nabídkou pro digitální odvětví. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací je dnes společnost lídrem v digitálních odvětvích a skládá se ze čtyř globálních a zákaznicky orientovaných podnikových jednotek: Elektrotechnické výrobky, Průmyslová automatizace, Pohony a Robotika a automatizace. Tyto jednotky podporuje společná digitální platforma ABB AbilityTM. Divize energetika v roce 2020 přejde pod společnost Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.
ABB Robotika je průkopník v oblasti průmyslových a kolaborativních robotů a pokročilých digitálních služeb. Jako jeden z předních světových dodavatelů robotů aktivně působí v 53 státech a ve více než 100 lokalitách. ABB Robotika dodala přes 400 000 robotických řešení pro různá odvětví a aplikace. Pomáhá svým zákazníkům zvýšit flexibilitu, efektivnost, bezpečnost a spolehlivost a směřuje k online kolaborativní továrně budoucnosti. Více na www.abb.com/robotics.
Texas Medical Center (TMC) je největší zdravotnické město na světě – je špičkové pracoviště biologických a lékařských věd, kde nejlepší lékařské mozky. TMC má více než 106 000 zaměstnanců a podporuje spolupráci mezi institucemi, kreativitu a inovace. V areálu o rozloze více než 4 645 000 metrů čtverečních TMC ročně obslouží 10 milionů pacientů, provede 180 000 operací a přes 750 000 pohotovostních zákroků, vykoná téměř 14 000 operací srdce. Ročně se tu narodí přes 25 000 dětí. Vedle péče o pacienty TMC rovněž denně posouvá hranice klinického výzkumu ve spolupráci s rozsáhlou sítí partnerských institucí, zavádí efektivní řešení složitých zdravotnických problémů současnosti a vyvíjí špičkové digitální zdravotnické aplikace a zařízení. Více informace najdete na www.tmc.edu. (16.7.2019)