ABB získala zakázku za 40 milionů USD na ekologickou rozvodnu v Německu

Modernizace elektrické rozvodny s inovativním, plynem izolovaným rozváděčem pomáhá společnosti TransnetBW snížit ekologický dopad
Společnost ABB od německého provozovatele elektrické rozvodné soustavy TransnetBW získala zakázku v hodnotě přibližně 40 milionů USD na modernizaci rozvodny velmi vysokého napětí v obci Obermooweiler ve spolkové zemi Bádensko-Würtembersko. ABB v rámci této modernizace jako první na světě instaluje plynem izolovaný rozváděč pro napětí 380 kilovoltů (kV), který využívá ekologickou plynnou směs v souladu s oborovou normou SF6.
Rozvodny umožňují efektivní a spolehlivý přenos a rozvod elektrické energie. Rozváděče umístěné uvnitř rozvodny řídí a chrání síť před výpadky a zaručují spolehlivou dodávku elektřiny.
V elektrotechnice se plyn SF6 pro své jedinečné fyzikální vlastnosti hojně používá už celá desetiletí. Je to nicméně skleníkový plyn, a proto ABB hledá alternativní řešení. V roce 2015 ABB úspěšně uvedla do provozu 170kV rozvodnu v Curychu vybavenou plynem izolovanými rozváděči AirPlus™, které využívají alternativní směs plynů.
Nová, plynem izolovaná rozvodna pro napětí 380 kV v Obermooweileru je dalším milníkem, který posouvá ABB na špičku ekologicky efektivních inovací. Podporuje cíl Německa do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 40 % a do roku 2050 o 95 %.
„Díky více než třicetiletému technologickému partnerství mezi společnostmi ABB a TransnetBW jsme dosáhli dalšího inovačního milníku,“ uvedl Claudio Facchin, prezident divize ABB Energetika. „Ekologická řešení pro plynem izolované rozváděče sníží dopad na životní prostředí a zároveň posílí přenosovou síť.“
„Jsme rádi, že s tímto projektem připravujeme cestu pro technologické inovace, které mohou významně přispět k ochraně klimatu,“ uvádí Dr. Werner Götz, výkonný ředitel společnosti TransnetBW.
Společnost ABB v roce 2018 slaví 50. výročí technologie plynem izolovaných rozváděčů, kterou sama zavedla. Kompaktní konstrukce plynem izolovaných rozváděčů umožňuje úsporu místa až o 70 % v porovnání se vzduchem izolovanými rozváděči. Jako technologický a tržní lídr v oblasti technologie plynem izolovaných rozváděčů pro velmi vysoké napětí nabízí ABB rozváděče a aplikace pro napětí od 72,5 kV do 1200 kV a má globální instalovanou základnu více než 30 000 jednotek. Aktuální portfolio ABB zahrnuje ekologicky efektivní výrobky a digitální funkce.
Obr.: Plynem izolovaný rozváděč pro napětí 380 kV, instalovaný v rozvodně společnosti TransnetBW v obci Weier v Německu