Absolutní polohovací systém PXV 2-D od firmy Pepperl+Fuchs nastavuje nová měřítka spolehlivosti a ovládání

Systém s velkým čtecím oknem má v záběru dostatečný počet kódů, a to i tehdy, když přejíždí na jiné vedení a mění se měřítko s kódy. Zaručuje přesné polohování v každém okamžiku.
Senzory safePXV and safePGV
Na počátku vývoje vývoji PXV nám pomohlo šest let zkušeností se systémem PCV. Čtecí okno PXV bylo zvětšeno na přibližně 120 x 80 mm, což znamená, že měřítko s kódy Data Matrix je vždy umístěno v dosahu čtecího senzoru. Montáž a uvedení do provozu jsou snazší a spolehlivost zařízení je ještě vylepšena. Čtecí okno má větší hloubku ostrosti, což umožňuje zachytit současně ještě více kódů, a tak vícenásobnou redundancí zaručit detekci pozice.
Na rozdíl od jiných systémů dostupných na trhu vyžaduje PXV jen 2D kameru, která zaručuje, že je vyloučeno i rušení při přechodu na jiné vedení. Aby se mu předešlo, mohou kamery v dvoukamerovém systému v této oblasti přijímat odpovídající různé signály o pozici. V každodenním provozu není možné vyhnout se určitému znečištění měřítek s kódy. Proto byly kódy pro snímač PXV zvětšeny na rozměr 15 x 15 mm, a to bez vlivu na rozlišení, a „hrubozrnná“ struktura zaručuje, že znečištění nemá vliv na jejich čitelnost. Díky redundantní detekci systém neselže ani při zničení jednotlivých kódů. Měřítko s kódy může být bez vlivu na detekci polohy přerušeno v délce až 80 mm.
Inovativní bezpečnostní technika
Nový snímač safePXV využívá v jednom polohovacím systému jen jeden senzor. Nová bezpečnostní technika kombinuje 2D čtečku s měřítkem s tříbarevnými kódy Data Martix. Na speciálním měřítku jsou dva překrývající se kódy v červené a modré. 2D čtečka je vybavena dvěma kruhovými osvětlovači s LED také červené a modré barvy. Tyto kruhové osvětlovače jsou aktivovány každý zvlášť, takže v každém okamžiku se čte jen jeden z kódů Data Matrix. Výsledkem je, že určení absolutní pozice je zaručeno i pro systémy s úrovní bezpečnosti SIL 3 a PL e.
Automatizace je náš svět. Naším cílem je perfektní řešení
Ochota vzít na sebe podnikatelské riziko, průkopnický duch a víra ve vlastní schopnosti invence – to byl kapitál, s nímž v roce 1945 Walter Pepperl a Ludwig Fuchs začínali, když si v Mannheimu otevřeli opravnu radiopřijímačů. O pár let později mohli prověřit sílu a schopnosti své firmy, když zkonstruovali svůj první snímač přiblížení. To byl začátek úspěšné historie definované těsnými vztahy se zákazníky a inovacemi v automatizační technice a metodách řízení. Od té doby až dosud jsme zaměřeni na individuální požadavky každého zákazníka. Ať už jako průkopníci v oblasti ochrany elektrických zařízení proti výbuchu, nebo jako přední inovátoři vysoce efektivních snímačů – to, co nám umožňuje být v čele v oboru automatizační techniky, je těsná komunikace s našimi zákazníky. Naším hlavním cílem je kombinovat nejmodernější techniku s kompletními službami, a optimalizovat tak procesy a aplikace našich zákazníků. Více na www.pepperl-fuchs.com (8.8.2018)