Absolventi terciárního vzdělávání: jaké jsou jejich obory?

Odhaduje se, že přibližně 4,8 milionu studentů v roce 2017 ukončilo vysokoškolské vzdělávání v Evropské unii (EU). Více než třetina (34 %) z nich vystudovala sociální vědy, žurnalistiku, informace, obchod, administrativu nebo právo. Dalšími studijními obory s výrazným podílem absolventů v roce 2017 byly strojírenství, výroba a stavebnictví (15 % absolventů), zdraví a sociální péče (14 %), umění a humanitní vědy (11 %), přírodní vědy, matematika, statistika a informace a komunikace. Technologie (IKT) (11 %) a vzdělávání (9 %).
Ve srovnání s průměrem EU měly některé členské státy EU v těchto různých studijních oborech obzvláště velký nebo zvláště malý podíl absolventů terciárního vzdělávání:
Společenské vědy, žurnalistika, informace, obchod, správa a právo
Podíl absolventů byl relativně nízký ve Finsku a Španělsku (oba 26 %), kde v roce 2017 tvořili více než čtvrtinu všech absolventů, zatímco nejvyšší podíly byly zaregistrovány v Lucembursku (56 % všech absolventů) a Bulharsku (46 %).
Strojírenství, výroba a stavebnictví
V Lucembursku, Nizozemsku, na Maltě, ve Velké Británii, Irsku a na Kypru byl podíl absolventů relativně nízký (všechny pod 10 %) ve srovnání s relativně vysokými podíly zaznamenanými v Německu (22 %), Portugalsku (21 %) a Rakousku (20 %).
Zdraví a sociální péče
Podíl absolventů ve zdravotnictví a sociální oblasti byl pod 8 % na Kypru, v Německu, Lucembursku, Rakousku a Maďarsku a nejvyšší v Belgii (27 %), Švédsku (23 %), Finsku a Dánsku (oba 21 %).
Umění a humanitní obory
V oblasti umění a humanitních věd byl podíl absolventů na terciární úrovni pod 8 % ve Švédsku, Bulharsku, Polsku, na Kypru, v Česku, Lotyšsku, na Slovensku a v Rakousku a nad 14 % v Itálii (16 %) a ve Spojeném království (15 %).
Přírodní vědy, matematika, statistika a ICT
Na Kypru, v Belgii a Litvě byl podíl absolventů přírodních věd, matematiky, statistiky a ICT pod 7 %, zatímco ve Spojeném království (17 %), Irsku (15 %), Německu a Estonsku (oba 14 %)
Vzdělávání
Podíl absolventů v oblasti vzdělávání byl pod 5 % v Itálii, Lotyšsku, Francii a Portugalsku, zatímco nejvyšší podíl byl zaznamenán na Kypru (23 %), Španělsku a Maďarsku (oba 17 %).
Poznámka: Terciární vzdělávání je definováno jako úroveň vzdělání po ukončení středoškolského studia a je poskytováno univerzitami a jinými vysokoškolskými institucemi. Podrobné informace jsou na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tertiary_education_statistics#Graduates
Zdroj: Eurostat (24.1.2020)