Afterlife je převratná služba budoucnosti

Dne 6. srpna se představí unikátní projekt Afterlife. Přináší převratný způsob v zaznamenání a uchování individuálního odkazu jedince. První fáze se zabývá skenem osobnosti, zachovávajícím podobu a vzkazy daných osob. Druhou fází bude takzvaný replikant, který bude díky technologii zaznamenávání a analýze myšlenkových procesů umět hovořit a "myslet" stejně jako my.
"Konečně nastala ta doba, kdy si můžeme sami volit, v jaké situaci a především s jakým poselstvím si nás budou naši nejbližší pamatovat," uvádí autor projektu.
Sken má za úkol zachovat odkaz, vzpomínky, zprávy, poselství a přesnou podobu člověka. Každý z nás má co předat, protože věříme v individualitu a její odkaz pozůstalým, ale i široké veřejnosti. Cílem je zachovat památku všech lidí, bez jakéhokoliv rozdílu.
Náš odkaz zde bude věčně. Naši blízcí se na nás budou moci přijít podívat, ukázat svým dětem vlastní prarodiče, vyslechnou si nás apod. Zůstaneme s našimi blízkými v kontaktu i po jejich odchodu.
Replikant vynahradí komunikaci. S technologickým pokrokem je možné dlouhodobé zaznamenávání hlasových projevů, a díky nim i analýza myšlenkových procesů a chování. Přenesením do virtuálního prostředí je pak rekonstruováno jedinečné myšlení každé osoby.
Záznam bude probíhat za pomoci miniaturizovaného nahrávacího zařízení ve formě přívěsku na klíče. Toto malé chytré zařízení po zapnutí odesílá data rovnou do centrálního počítače, kde je software analyzuje, a kde se ve formě výstupu vytváří virtuální knihovna individuálního lidského myšlení.
Po propojení s naším skenem tedy vzniká replikant, se kterým lze takřka plnohodnotně komunikovat v návaznosti na to, jak dlouhá a důkladná byla doba záznamu.
Dalším cílem je založení instituce zabývající se primárně výzkumem v rámci projektu Afterlife, jeho vlivu na širokou veřejnost a konkrétní sociální skupiny, stejně jako na rozdíly v jejich vnímání, a to s cílem co možná nejvíce zefektivnit uchovávání odkazu.
V rámci dalších kroků bude veřejnosti otevřena možnost nominovat a vybrat pro projekt osobnosti, ať už slavné nebo takové, které přispěly naší společnosti, aniž by o tom veřejnost doposud věděla. Více na: www.afterlife.cz (31.7.2018)