AK Brož & Sokol & Novák začne poskytovat právní služby online

Nový online portál pro vyřizování právních záležitostí spouští  Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák (AKBSN) a posouvá tak českou advokacii do 21. století. Zároveň tím reaguje na trendy ve světě, kde se online poskytování právních služeb stává běžnou praxí renomovaných advokátních kanceláří. Na webu akbsn.online si teď budou moci klienti sami vybrat, jakou formou chtějí problém vyřešit. Portál nabízí tři varianty: písemnou radu, video konferenci a osobní schůzku. V Česku je zatím tento systém právních služeb poměrně ojedinělý.
„Dnešní doba je hektická, lidé si zvykli vyřizovat spoustu věcí z pohodlí domova či kanceláře a na to musí reagovat i takový tradiční obor, jako je advokacie. V českém prostředí jde o zásadní inovaci, dosud žádná renomovaná právní kancelář online platformu nespustila,“ vysvětluje jeden z partnerů AKBSN, JUDr. Jiří Novák.
Online právní poradna má hned několik výhod. Klient si vše může vyřídit odkudkoliv, nemusí kvůli tomu cestovat až do advokátní kanceláře. Díky pevně dané ceně je dopředu jasné, kolik za službu zaplatí. Platba navíc proběhne online přes platební portál. Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák navíc zajišťuje tu nejlepší možnou odbornost, na dotazy odpovídá tým zkušených advokátů.
„Naše služba splňuje všechny právní náležitosti vztahu advokáta s klientem: jsme vázáni povinnou mlčenlivostí, komunikace je technicky zabezpečena a šifrována, advokát je pojištěn. To je zásadní rozdíl od některých online poraden, které nejsou provozovány advokáty. V takových případech hrozí, že klienti své citlivé informace sdělí obchodnímu subjektu, který není vázán mlčenlivostí.“ vysvětluje Novák.
Na webu akbsn.online klienta čeká volba ze tří možností. Písemná rada je pro mnohé nejjednodušším způsobem, na položený dotaz odpoví některý z advokátů nejpozději následující pracovní den. V případě složitějšího problému je možné sjednat si video konferenci, kdy se klientovi bude věnovat zkušený právník a klient si sám vybere pro něj nejvhodnější termín. Poslední variantou je sjednání osobní schůzky, a to již na další pracovní den. „Jsem rád, že jsme celý projekt spustili a doufám, že tím nastartujeme i další advokátní kanceláře a podaří se nám tak posunout českou advokacii do moderní éry,“ shrnuje závěrem Novák. (14.6.2018)