Akademické instituce varují před plagiátorstvím

Co je to plagiátorství? Za plagiátorství můžeme považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nepřesné citování použité literatury nebo i opomenutí uvedení zdroje použité citace. Nezahrnuje však pouze doslovné kopírování cizí práce, ale také snahu o její imitaci. Závažnost přestupku plagiátorství dosahuje až úrovně porušování autorského zákona. Například z hlediska studia je plagiátorství jedním ze základních přestupků. Jednoduše řečeno je plagiátorství vlastně podvod.
Ať už studujete ekonomiku, informační technologie, právo nebo jste třeba ještě stále na střední škole, musíte se potýkat s psaním různých prací nebo úkolů téměř každý den. Možná, že jste se ve svém životě již setkali s termínem "detektor plagiátů" nebo se spoustou dalších podobných výrazů. Tento výraz definuje program nebo systém pro odhalování a identifikování známek plagiátorství. Příchod 21. století studentům vysokých i středních škol umožnil čerpat prakticky neomezené množství informací. Nezáleží na tom, jaké dostanete zadání nebo jaký úkol máte splnit, vždy je tu totiž vysoká šance, že tuto práci již udělal někdo před vámi a publikoval ji na internetu. Někteří studenti tuto skutečnost zneužívají v domnění, že si tím ulehčili práci, ale pravdou je, že jim to pouze zhorší jejich průměr. Učitelé a profesoři bez větších obtíží rozeznají zkopírovanou cizí práci, když používají online program Plagramme, jediný multijazyčný detektor plagiátů. Program disponuje databází o velikosti 14 bilionů originálních textů, takže nám můžete věřit, že odhalit plagiát není nikterak těžké. Nejlepší na Plagramme pro studenty je, že je kompletně zdarma.
Na nově spuštěném webovém portálu plag.cz se můžete registrovat a začít využívat program na kontrolu a odstranění plagiátů, parafrází a špatných citací a to i v několika různých jazycích najednou. To je také jeho výhodou, jelikož je to jeden z nejsofistikovanějších a nejpřesnějších online programů tohoto druhu. Program také zaručuje zachování naprostého soukromí při nahrávání dokumentů ke kontrole, jelikož vaše dokumenty nebude nahrávat do vlastní databáze tak, jak to dělá většina plagiátorských online programů. Pojďme si představit, jaké všechny funkce tento nástroj vlastně nabízí.
Plagramme disponuje bodovacím systémem, který vás upozorní na případné problémy ve vašem dokumentu, které vám umožní jednoduše upravit a opravit. Například výsledný počet bodů v části "Podobnost výsledků" ukazuje, kolik je podobností ve vašem dokumentu. Dále také podobně fungují i ostatní části "Riziko plagiátorství", "Parafrázování", "Špatné citace" nebo "Shodující". Pokud se v dokumentu nachází některý druh plagiátorství, jsou tyto nálezy zvýrazněny, aby jste byli schopni tato data zkontrolovat a opravit. Tato funkce dokonce rozlišuje druhy nalezených plagiátů barevně - správně uvedené citace budou označeny zeleně, parafráze oranžově a nesprávné citace naopak fialově. Další skvělá funkce tohoto programu je, že k nalezenému plagiátu uvede i zdrojový odkaz. Tyto odkazy vám pomohou upravit a opravit případné nevhodné citace, slova a parafráze v dokumentu. I přes to, že váš dokument bude napsán v několika různých jazycích, tento vícejazyčný systém je schopen detekovat plagiátorství. Nejen z tohoto důvodu je program Plagramme uznán jako národní systém pro detekci plagiátorství v několika různých zemích. Využívají ho klienti již ve více než 90 zemích po celém světě. Více na https://www.plag.cz/ (20.3.2019)