Aktuální informace k zájezdům cestovních kanceláří - COVID 19

Na základě 6. 3. oznámeného mimořádného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které osobám s trvalým pobytem v ČR, které se po 7.3.2020 0:00hod vrátí z území Itálie, ukládá oznámit tuto skutečnost svému lékaři a lékařům ukládá těmto osobám nařídit 14ti denní karanténu, má Ministerstvo pro místní rozvoj za to, že v daném případě by měli mít zákazníci cestovních kanceláří, kteří si koupili zájezd do Itálie, právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu s tím, že by cestovní kancelář měla vrátit veškeré uhrazené platby za zájezd. V těchto případech nemá však zákazník právo na náhradu škody.
Zákazník by měl cestovní kancelář písemně o svém úmyslu odstoupit od smlouvy o zájezdu informovat. Případné spory je nutné řešit soudní cestou, popř. je možno podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Pro bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo podání návrhu navštivte prosím internetové stránky www.adr.coi.cz.
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová bude jednat s ministrem průmyslu a obchodu a ministryní financí o možných kompenzacích či úlevách pro podnikatele v cestovním ruchu postižené vývojem okolo šíření COVID 19. (6. 3. 2020)