Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 5. 1. 2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.
1. Od 5. 11. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 1. 2021.
2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (dle aktuálního sdělení Ministerstva zdravotnictví), a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn za podmínky, že mají:
● povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
● jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
● jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020
3. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře, předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. V případě, že do 7 dnů nepředloží negativní test, krajská hygienická stanice rozhodne o karanténě, v případě pozitivního testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu.
4. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR možná cesta do ČR přes Maďarsko a Rakousko. Hlavním přechodem na maďarsko-ukrajinské hranici pro tranzit do ČR je hraniční přechod Čop/Záhony. Další přechody, trasy, čerpací stanice a odpočívadla vyhrazené pro tranzit jsou uvedeny na stránkách maďarské policie., Povolení k transitu není dle informace ZÚ ČR Budapešť nutné. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
5. Dne 16. listopadu 2020 skončilo prodloužení platnosti povolení k pobytu na území ČR na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí. (Prodloužení schválené vládou ČR 24. srpna se vztahovalo na pracovníky, kteří do ČR přicestovali po 12. březnu 2020.)
6. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
7. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.
8. Od 11. 5. je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452. (5.1.2021)