Amazon podporuje čtení u dětí. V rámci kampaně Amazon Reads věnuje finanční dar a knížky vybraným organizacím

Společnost Amazon si klade za cíl podpořit zájem o četbu literatury u dětí a dospívajících a pomoci jim tak rozvíjet fantazii, paměť, slovní zásobu či kritické myšlení. V rámci kampaně Amazon Reads věnuje společnost v České republice finanční dar organizaci Celé Česko čte dětem a dále doručí nové knížky do knihovny nemocnice ve Středočeském nebo Ústeckém kraji. Kromě darů ke kampani Amazon Reads podpoří Amazon také organizaci Zdravotní klaun, která pomáhá dětským i geriatrickým pacientům v nemocnicích procházet procesem léčby s úsměvem.
Dle zjištění Národní knihovny České republiky čte denně 24 procent nejmladších školních dětí a 18 procent těch starších. U mladistvých ve věku 15-19 let je pouze 12 procent těch, kteří čtou každý den, a až 14 procent z nich nečte vůbec. Pravidelná četba má přitom obrovský význam v celkovém rozvoji emočního zdraví dítěte. K vytvoření návyku čtení přitom stačí například jen dvacet minut denně, ať už si čte dítě samo či mu knížku předčítáme. To je důležité zejména v současné době, kdy většina škol funguje v omezeném režimu. Řada dětí nemá přístup k oblíbeným knihovnám a přichází tak o možnost pravidelné četby.
U příležitosti kampaně s názvem Amazon Reads věnuje společnost Amazon finanční dar organizaci Celé Česko čte dětem. Tato obecně prospěšná společnost připravuje řadu konferencí a seminářů, kde pomáhá posilovat pouto mezi rodiči a jejich dětmi díky společné četbě. Mimo jiné organizují také předčítání dětským pacientům v nemocnicích či publikují zajímavé tipy pro rodiče.
„Předčítání či čtení, povídání a trávení společných chvil v rodině či venku s kamarády je jedna z nejdůležitějších věcí v životě dětí. Ve výhodě jsou nyní rodiny, kde je předčítání nedílným rituálem každého dne. Ale i těm, kteří dosud nepředčítali, se skýtá výjimečná příležitost vzít do ruky knížku a trávit se svým dítětem magický čas ve společnosti literárních hrdinů a jejich příběhů,“ říká ředitelka a zakladatelka organizace Celé Česko čte dětem, Eva Katrušáková a doplňuje: „Darované finance bychom rádi využili k zakoupení knih do nemocnic, kam chodí číst naši dobrovolníci a dělají tím radost malým pacientům. Dále, jakmile to hygienická pravidla dovolí, na projekty Babička a dědeček do školky, a také na propagaci myšlenky "Čtěme dětem 20 minut denně", která pomáhá odlepit děti od počítačů.“
V rámci kampaně dále doručí Amazon dětské knížky do vybrané nemocnice ve Středočeském nebo Ústeckém kraji. O výběru konkrétního zařízení přitom budou svým hlasováním rozhodovat zaměstnanci distribučního centra Amazonu v Dobrovízi u Prahy, kteří žijí v jejich blízkosti a jsou součástí místních komunit.
Poslední z finančních darů poputuje do organizace Zdravotní klaun, která sdružuje více než 80 profesionálních zdravotních klaunů. Ti pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice. Jejich posláním je přinést nemocným dětem nebo seniorům radost a smích a podpořit tak jejich psychickou pohodu, uvolnit stres a přispět ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Na podporu aktivit této organizace věnoval Amazon 130 000 korun.
„Díky přísným hygienickým opatřením můžeme stále nosit smích a radost tam, kde je jich nejvíce potřeba, především nemocným dětem, jejich rodičům i přetíženému zdravotnickému personálu. Jsme rádi, že nám nemocnice dávají najevo, jak je pro ně přítomnost Zdravotních klaunů důležitá. Finanční prostředky, které jsme díky podpoře Amazon získali, využijeme především na naše klauniády, které probíhají přímo u nemocných dětí. Vážíme si toho, že nám Amazon pomáhá naplňovat naše poslání. A především za to, že nám pomáhá vykouzlit jiskřičky v dětských očích,“ prozradila Alena Seoud, ředitelka fundraisingu a marketingu Zdravotního klauna.
O společnosti:
•   Amazon je leaderem v oblasti technologií a inovací. Provozuje největší e-commerce platformu, která umožňuje podnikatelům prodávat své zboží do celého světa.
•   Činnost Amazonu stojí na čtyřech základních pilířích: orientuje se na zákazníky místo konkurence, investuje do rozvoje technologických inovací, plánuje v dlouhodobém horizontu a zaměřuje se na funkční a provozní dokonalost.
•   Mezi globálně využívané produkty a služby se řadí Amazon Prime, Amazon Music, Fulfillment by Amazon, AWS, čtečky Kindle, telefon a tablety Fire, Fire TV nebo Amazon Echo. Amazon je také průkopníkem recenzí od zákazníků, personalizovaných doporučení a funkce 1-Click shopping.
•   Projektem Kindlotéka podporuje Amazon zájem o čtení knih napříč generacemi. Tištěné knihy i elektronické čtečky Kindle umisťuje do škol, dětských domovů i veřejných knihoven.
•   Společnost Amazon zaměstnává v České republice okolo 3000 zaměstnanců na plný úvazek. Celkové investice na území Česka již překročily 1 miliardu eur. (28.4.2021)