Ambasadorem kvality je společnost Albert Česká republika

Posláním České společnosti pro jakost je oceňovat jednotlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. ČSJ záleží nejen na organizacích, ať už jde o ty z komerční nebo veřejné sféry, ale věnuje pozornost i jednotlivcům. Způsobů, jak kvalitu nechat celospolečensky rezonovat, je mnoho.  Velmi prestižními jsou bezpochyby soutěže, které ČSJ organizuje a vyhlašuje. Během slavnostního večera 11. listopadu, který se konal v rámci Mezinárodní konference „Make Quality Great Again!“ v Praze, bylo odhaleno, kdo představuje letošní „tváře“ kvality.
Ambasador kvality České republiky
Cena je určena pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.
Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a Ambasadorem kvality České republiky se stala společnost Albert Česká republika, s.r.o. ze skupiny AHOLD. Albert provozuje v České republice síť více než 300 supermarketů a hypermarketů. Albert je držitel řady ocenění zaměřených na kvalitu a společenskou odpovědnost. Již třikrát získal například Národní cenu kvality ČR a jako první tuzemská firma se v roce 2016 dostal do finále Evropské ceny za kvalitu. Hodnotitelé ocenili zejména široké aktivity společnosti Albert v oblasti osvěty zaměřené na kvalitu potravin a na bezpečné a kvalitní stravování.
V letošním roce byla nově vyhlášena cena Ambasador kvality České republiky i pro veřejný sektor. Zájem organizací z veřejného sektoru byl mimořádný. Vítězem a Ambasadorem kvality České republiky ve veřejném sektoru se stal Úřad městské části Praha 10, druhé místo získalo město Hranice a na třetí příčce stanul Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
CSR Guru
Cena je udělována fyzickým osobám za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje.
Cenu obdržela Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Stojí v čele největší CSR platformy u nás, která se stará, ovlivňuje a vytváří CSR politiku a agendu udržitelného rozvoje v Česku. Je také držitelkou čestného titulu Vyslankyně dobré vůle, který jí udělil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.
Cena Anežky Žaludové
Prestižní čestné ocenění určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi.
Cenu získal Pavel Mikoška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, ředitel kvality ve společnosti Albert Česká republika, s.r.o.
Pavel Mikoška je iniciátorem soutěže a spoluautorem metodiky soutěže Diamantová liga kvality – soutěže pro maloobchodní i velkoobchodní prodejny. Soutěž DLK je zařazena jako jedna ze značek kvality v rámci programu „Česká kvalita“. Pavel Mikoška je také iniciátorem projektu věnujícího se dvojí kvalitě potravin v České republice.
Zásadním způsobem se zasadil o zavedení Modelu excelence EFQM ve společnosti Albert, což vedlo k vítězství v Národní ceně kvality České republiky.
Manažer kvality roku
Jde o ocenění pro fyzické osoby, jehož cílem je ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu ohodnotit výsledky manažerů kvality a ty veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad ostatním odborníkům na poli kvality.
Za rok 2019 se manažerem kvality stal Miroslav Paclík, představitel vedení pro integrovaný systém řízení Úřadu průmyslového vlastnictví.
Miroslav Paclík je držitelem mezinárodní akreditované certifikace Manažer kvality, Manažer ISMS a Auditor ISMS. Miroslav Paclík má aktivní podíl na zavedení integrovaného systému řízení Úřadu a jeho úspěšném rozvoji. Díky těmto zkušenostem se část týmu pod jeho vedením zapojuje do provádění auditů kvality na mezinárodní úrovni v budapešťském ústředí Visegrádského patentového institutu. 
Mezinárodní cena inovací
Cena je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a je určena všem typům organizací. Organizace mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka.
Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Inovace v sociálním a zdravotním sektoru je Moravskoslezský kraj s inovací „Moravskoslezský kraj pro všechny – deinstitucionalizace sociálních služeb“. Inovace v Moravskoslezském kraji přinesla prokazatelný a přímý dopad 1100 lidem se zdravotním postižením, kteří opustili velkokapacitní ústavy a nyní jsou umístěni ve více než 70 nových „rodinných“ komunitních centrech.
Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Malých a střední podniků je společnost Europ Assistance s.r.o. s inovací „DRSA – Digital Roadside Assistance“. Nová aplikace umožňuje zákazníkům v případě poruchy či nehody vozidla prostřednictvím webového rozhraní rychle zorganizovat pomoc bez nutnosti volat na asistenční linku.
Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získal Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická za přístup zaměřený na jednotlivé klienty centra s důrazem na individualitu každého člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv a hájení jeho zájmů a na podpoře samostatnosti.
CZECH MADE
Značka ověřených a kvalitních výrobků a služeb. Značku Czech Made pro další dvouleté období získaly tyto společnosti:
VOX a.s. za službu Vzdělávání dospělých
Mirel Vratimov a.s. pro výrobek Potravinová fólie Fresh'n'Roll, která je vůbec první PVC potravinovou fólií vyráběnou v České republice 
Švamberk.com, SE  -  značku získala firma za službu Projektové financování výstavby a regenerací bytových domů, tvorba projektů pro dotace, komplexní finanční poradenství
Proměny bydlení s.r.o. Značku získala firma za službu Správa nemovitostí
(14.11.2019)