Americké jaderky zachraňuje nízkoemisní legislativa

Čtyři z 30 amerických států provozujících jaderné elektrárny – Connecticut, Illinois, New Jersey a New York – již schválily speciální legislativu, která má pomoci v elektrárnách zachovat výrobu, a tím pádem udržet i vysokou zaměstnanost a životní úroveň regionu. Podobně zaměřený zákon o čistém ovzduší nově předkládají i Ohio a Pensylvánie.
Legislativní návrh s označením HB 6, který se má stát páteří Ohijského programu pro čisté ovzduší, počítá s vytvořením fondu, který by podporoval bezemisní a nízkoemisní výrobní zdroje. Ačkoliv v celém návrhu nezazní jedinkrát slovo „jaderný“, sami předkladatelé, poslanci Jamie Callender a Shane Wilkin, přiznávají, že jim na srdci leží osud dvou elektráren, které samy o sobě vyrábějí 90 % bezemisní elektřiny v celém Ohiu. Provozovatel jaderek již ohlásil, že bez alespoň nějaké formy podpory přistoupí do tří let k uzavření elektráren.
Podobné rozhodování čeká také Pensylvánii, kde chtějí před uzavřením zachránit dvě ze současných pěti jaderek. Předložený legislativní návrh uznává jaderné elektrárny za bezemisní zdroje, což by umožnilo zařadit je do portfolia alternativních energetických zdrojů, k větrným a solárním elektrárnám. Zákon z roku 2004 přitom místním společnostem ukládá kupovat část elektřiny právě od výrobců v tomto portfoliu.
Předčasnému ukončení výroby v jaderných elektrárnách se rozhodli čelit již před časem také další americké státy. V New Jersey například dostávají tamní tři bloky, které zajišťují třetinu potřebné výroby elektřiny, certifikáty za nulové emise ve výši 0,4 centů za vyrobenou kilowatthodinu. Záchranná opatření zaměřená na jaderné elektrárny prošla i ve státech Connecticut, Illinois či New York. Poslední dva jmenované pak mají v rukou i velmi silný argument ve prospěch svých programů za čistší ovzduší – v polovině dubna Nejvyšší soud odmítl žaloby, které zvolený způsob podpory zpochybňovaly.
Zatímco takzvané obnovitelné zdroje jako vítr či fotovoltaika se těší státní finanční podpoře (např. různým daňovým úlevám), jádro nemůže ekonomicky konkurovat extrémně levnému plynu. Náhrada jaderných zdrojů plynovými by ale znamenala prudký nárůst emisí skleníkových plynů. Příklady z oblastí, kde již jaderné elektrárny ukončily činnost, pak ukazují na zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení celkové sociální úrovně i zdravotního stavu obyvatel regionu. (30.4.2019)
Radek Svoboda, Česká nukleární společnost, ilustrační foto