AMPER 15.-18.3.2016

ZLATÝ AMPER 2016
 
PROFIL SOUTĚŽE ZLATÝ AMPER 2016
 
Soutěž je určena pro exponáty prezentované na mezinárodním veletrhu AMPER 2016, které jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní a reflektují současné trendy vývoje ve svém oboru. Dalšími kritérii hodnocení přihlášených exponátů jsou technická a technologická úroveň, originalita řešení, bezpečnost a uživatelský komfort exponátu nebo také možnosti zajištění servisu a náhradních dílů, ekologické parametry a celková úroveň prezentace exponátu. Přihlášené exponáty hodnotí odborná komise, kterou tvoří mimo jiné odborníci z ČVUT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, VŠB-TU Ostrava a SAV. Na základě tohoto hodnocení komise udělí až 5 ocenění ZLATÝ AMPER 2016 a 5 čestných uznání nejpřínosnějším exponátům veletrhu.
 
Odkaz: AMPER