AMSP ČR vítá Živnostenský balíček MPO a MF, nejvíce si cení podpory rodinného podnikání a připravuje další kroky

V březnu tohoto roku iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Živnostenský balíček 5+5, který míří na zjednodušení drobného podnikání. AMSP ČR proto jednoznačně vítá konkrétní kroky Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí ke snížení administrativní zátěže drobných podnikatelů, které byly představeny v Desateru opatření dne 27. srpna 2019.
Živnostenský balíček MPO a MF obsahuje 10 opatření, které se týkají těchto oblastí:
- Podpora rodinného podnikání
- Jednodušší rozjezd
- Změny v zákonech jen dvakrát ročně
- Konec daňovým výjimkám
- Jednotná databáze formulářů
- Všechny povinnosti na jednom místě
- Omezení statistických průzkumů
- Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy
- Kompenzace exekučních nákladů
- Vstřícnější stavební úřad
Generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová k tomu uvádí: „Právě zveřejněná opatření vlády de facto kopírují naše požadavky vyjma např. omezení kontrol, které podnikatele nesmírně trápí a zatím v Desateru nejsou. I to je však téma, které dále projednáváme s MPO a dalšími resorty. Za AMSP ČR si nejvíce ceníme definice rodinného podnikání, jehož klíčový význam se pro české hospodářství zcela jistě potvrdí. Vítáme rovněž zjednodušení stavebního řízení, kdy kvůli razítkům bude obíhat úředník, nikoli podnikatel. Za největší úskalí pro MPO v realizaci Desatera považujeme jednotná data účinnosti, neboli Změny v zákonech jen dvakrát ročně. Zde očekáváme neochotný přístup jednotlivých resortů.“
„V rámci činnosti Legislativní rady MSP intenzivně pracujeme na zlepšování legislativního prostředí pro malé a střední podnikatele. Vyjma připomínkování legislativních předpisů často sami iniciujeme legislativní změny, a to zejména na základě podnětů od našich členů. Živnostenský balíček je kombinací obou těchto postupů. Těší mě, že jsme na něm s MPO mohli spolupracovat a věřím, že jeho pozitivní dopady na drobné podnikání se brzy projeví“, uvádí místopředseda představenstva pověřený řízením AMSP ČR a předseda Legislativní rady MSP Zdeněk Tomíček.
Z pohledu AMSP ČR považujeme za klíčovou registraci rodinných firem.
Schválení definice rodinného podnikání vládou ČR letos v květnu bylo pro AMSP ČR završením jedné etapy podpory rodinného podnikání. Roky se intenzivně snažíme dostat do pozornosti medií a našich politiků české rodinné firmy a živnosti. Připravili jsme text definice a ta nyní žije.
Rodinné podniky jsou ve světě páteří národních hospodářství a u nás se stalo totéž. Některé české rodiny se v 90. letech semkly okolo nově založené firmy nebo živnosti, tvrdě pracovaly ze dne na den, zaměstnávaly lidi, investovaly a v těchto dvou až třech dekádách vytvořily dnes již významné podniky.
Síla rodinného podnikání je znát. Odhadujeme, že definici rodinného podnikání vyhoví více než 70 % malých a středních firem. Tzn., že rodinných by mohlo být více jak 924 000, které zaměstnávají cca 41 % všech zaměstnanců v ČR.
Vedle toho je v Česku několik tisíc rodinných podniků, které již patří do segmentu velkých firem. Většina těchto podniků vznikala z ničeho a bez výrazné státní pomoci. Je to velký ekonomický úspěch našich lidí, majitelů rodinných firem, ale i jejich zaměstnanců. Díky jim jsme se nepropadli mezi státy, kde je většina ekonomiky v rukou nadnárodních korporátů. Vláda zařadila rodinné firmy a živnosti na první místo v novém balíčku podpory podnikání. Dala tím jasně najevo, že po letech masivních investičních pobídek pro zahraniční firmy se chce nyní věnovat firmám v rukou českých vlastníků.
AMSP ČR se pustila do práce na uvedení definice do praxe. Připravili jsme návrh pro vytvoření registračního místa pro české rodinné firmy a živnosti. MPO pověří registrací výbor složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, Hospodářské komory a universitní platformy okolo rodinného podnikání. Zaregistrované firmy budou moci používat státem schválenou značku “Česká rodinná firma”. Vedle jasných pravidel k rozeznání, kdo je a není rodinnou firmou, registrační výbor schvaluje i etický kodex českého rodinného podnikání, který musí ctít firmy nesoucí tuto prestižní značku.
Rodinné firmy jsou nositeli dobrých služeb, produktů a osobního přístupu k zákazníkům. Oficiální státní značku budou moci naše podniky používat k propagaci své činnosti. Tím naše aktivita nekončí. Ve spolupráci s MPO vytváříme programy na podporu tohoto segmentu. Jednáme o možnosti daňového zvýhodnění, pokud majitelé firmy vloží vydělané peníze zpět do svého podnikání. Tím poroste síla našich rodinných firem. Jednáme o možnosti podpory kvalitního vzdělávání nastupující nové generace vlastníků firem, tak jako tomu je v zahraničí. Tím vznikne nová generace silných podnikatelů. Chceme také, aby stát podporoval podniky, které se rozhodnou investovat do svých zahraničních filiálek a továren. Chceme učit české rodinné podniky dovážet k nám vydělané peníze ze zahraničí místo toho, abychom dalším růstem výroby u nás ničily naše silnice a životní prostředí. Tím poroste prestiž naší země v zahraničí. Stejně tak inovativní rodinné firmy by mohly mít vyšší bonifikaci při posuzování žádostí v rámci operačních programů. Tím poroste hodnota našich (nejen rodinných) firem.
Člen představenstva AMSP ČR a garant projektu Rodinná firma Libor Musil k tomu uvádí: „Naším cílem je posilování rodinného podnikání u nás. Chceme pomáhat odcházející generaci podnikatelů úspěšně předat své rodinné živnosti a firmy do rukou nástupníků. Chceme pomoci, aby se z malých firem postupně stávaly firmy střední a ze středních firmy velké a tím vytvořit podnikatelské podhoubí pro zahraniční expanzi českých rodinných firem. A také chceme pomoci k zajištění dobrých řemesel a služeb v našich domácích regionech.“ (29.8.2019)