Anilin

 

Barvivo obsažené v kamenouhelném dehtu, získal r. 1826 O. Unverdorben, uměle jej po prvé vyrobil r. 1840 něm. chemik C. J. Fritzsche.