Armáda má v oblasti komunikačních a informačních systémů velké ambice

Cvičiště Bečva v Lipníku nad Bečvou se stalo pro specialisty spojovacího vojska na deset dní druhým domovem. Absolvovali zde cvičení Czech Steadfast Cobalt 2018, jehož cílem bylo ověření schopností systému velení a řízení v národních podmínkách. Vojáky navštívil náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Aleš Opata, první zástupce náčelníka GŠ generálporučík Jiří Baloun a ředitel sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna.
V oblasti komunikačních a informačních technologií zavádí Aliance koncept FMN (Federated Mission Networking). „Spočívá v novém způsobu myšlení, novém přístupu ve sdílení informací, řízení procesů a poskytování služeb uživatelům, tedy velitelům a štábům během nasazení. Jedná se o zcela novou schopnost, která přináší zefektivnění činností během podpory velení a řízení v bojové činnosti,“ vysvětlil ředitel Agentury KIS brigádní generál František Ridzák.
Cvičení ověřilo stav nové architektury národního systému velení a řízení a implementace konceptu FMN v podmínkách Armády ČR. Úroveň schopností podle aliančního konceptu je rozdělena do tří základních oblastí. Záleží na každém státě, kterou úroveň bude preferovat a které chce dosáhnout. Je to úrovně komplexního poskytovatele, omezeného poskytovatele a příjemce služeb nebo pouze účastníka sítě zcela závislého na jiném koaličním partnerovi (bez schopnosti poskytování a příjmu služeb).
Koncept FMN od roku 2016
Ke konceptu FMN se Armáda ČR přihlásila oficiálně v roce 2016. Její ambicí je dosáhnout nejvyššího stupně, tedy komplexního poskytovatele služeb jak pro své jednotky, tak i jiné koaliční partnery. Zapojení do této sítě znamená dosáhnout požadované schopnosti v oblasti lidské, procedurální a technologické. Připravenost podle konceptu FMN je od roku 2017 závaznou podmínkou pro vyčlenění jednotek do aliančních sil jako je jsou NRF, VJTF a eFP. Technologická připravenost se pak ověřuje během aliančních cvičení.
„Od roku 2019 chce Agentura KIS zabezpečit sjednocení technologické úrovně míst velení. S tím, že prioritou zůstávají jednotky předurčené do úkolových uskupení a hotovostních sil,“ zdůraznil generál Ridzák. (21.6.2018)