Armáda začala provozovat unikátní dílenské vozidlo z VTÚ

Vojenský technický ústav, s. p., předal na konci loňského roku Armádě České republiky pět kusů unikátní dílenské techniky Tatra T815-7-D 8x8, a to ve dvou modifikacích podle úrovně prováděné údržby a oprav. Tři dílenská vozidla (T815-7-D 8x8 V) jsou určena k provádění technické údržby a běžných oprav kolových obrněných transportérů řady Pandur pro 1. úroveň (družstvo, resp. četa oprav) a dvě vozidla (T815-7-D 8x8) pro 2. úroveň (prapor oprav).  
Dílenské vozidlo T 815-7-D 8x8 V a T 815-7-D 8x8 je terénní vojenské vozidlo. Skříňová nástavba je umístěna na strojovém podvozku Tatra T815-7T3RC1 se sníženou pancéřovou kabinou. Vyznačuje se vysokou manévrovatelností a průchodivostí v těžkých terénních podmínkách a poskytuje dostatečnou balistickou a protiminovou ochranu osádky.
Vozidlo je předurčeno k provádění technické údržby, mírových běžných oprav a válečných běžných a středních oprav kolových obrněných transportérů typu Pandur 8x8 ve verzích kolové bojové vozidlo (dále jen KBV) a kolový obrněný transportér (dále jen KOT) a to v různých klimatických podmínkách a terénech. Současně je schopno zajistit rychlou přepravu osádky do místa nasazení a umožňuje osádce vést ze střešního průlezu kabiny střelbu z lafetované zbraně na pevné i pohyblivé cíle. Vozidlo je schopno poskytnout technickou pomoc ve prospěch jiných typů techniky s využitím logistických souprav všeobecného nářadí a všeobecně využitelných zařízení.
Dílenské vozidlo T 815-7-D 8x8 V a T 815-7-D 8x8 je určeno:
 • k technickému zabezpečení jednotek vyzbrojených KBV a KOT k provádění údržby a opravárenské činnosti těchto poškozených kolových obrněných transportérů;
 • k přesunu osádky v pancéřové kabině do míst nasazení a k vedení střelby z lafetované zbraně při napadení nepřítelem;
 • k plnění úkolů technického zabezpečení (včetně technické pomoci) – údržba a opravy poškozené techniky;
 • k provádění základní údržby, technické údržby č. 1 a č. 2, zvláštních druhů údržeb, běžných a středních oprav v rozsahu vybraných prací 2. úrovně na podvozcích, výzbroji, optoelektronických přístrojích a systému řízení palby KBV a KOT;
 • k vlečení poškozených KBV a KOT na tažné tyči (tažném trojúhelníku nebo speciálním závěsu) po polních a lesních cestách a zpevněných komunikacích všech tříd do vzdálenosti 30 km;
 • T 815-7-D 8x8 a T 815-7-D 8x8 V tvoří základní prostředek technického zabezpečení v oblastech údržby a oprav určené k podpoře a udržení schopností pozemních sil k plnění úkolů a vedení bojové činnosti. Jsou určeny pro jednotky vybavené KBV a KOT a pro jednotky zabezpečující jeho logistickou podporu a výcvik vojenských profesionálů.
Osádka T 815-7-D 8x8 V a T 815-7-D 8x8 je schopna provádět následující práce a činnosti: očištění částí opravované techniky, dále kontroly technického stavu a defektace, poskytování technické pomoci jiným typům techniky, získávání a předávání informací o rozsahu poškození v systému velení a řízení AČR, odstraňování provozních poruch, malých bojových poškození, provádění technické údržby č. 1 a č. 2, běžných oprav (válečných běžných oprav) a středních oprav v rozsahu vybraných prací 2. úrovně na podvozku a zbraňovém systému KBV a KOT až do rozsahu 10 pracovních hodin způsobem výměny komponentů a s využitím náhradních dílů a upravených technologických postupů.
Zmínit je třeba i provádění zámečnických prací na podvozku a zbraňovém kompletu za použití ručního elektrického nářadí, provádění běžných oprav malého rozsahu a každodenní údržby elektrické a speciální výstroje vozidel, provádění výměn prvků přídavné pancéřové ochrany za použití účelové výbavy dílenského prostředku, provádění oprav a výměn sestav kol KBV a KOT typu Pandur 8x8, osazených prvky pro nouzové dojetí, povrchová očista částí optických soustav, vysušování elektrických spojů horkým vzduchem, svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem, řezání a pálení materiálu pomocí plazmové řezací soupravy, měkké pájení, pomoc při elektrickém spouštění motorů zabezpečované techniky, napájení elektrické sítě opravované techniky při opravách a přezkušování elektrických soustav techniky, nouzové dobíjení vozidlových akumulátorů v zabezpečované technice a dobíjení vlastních účelových (nástavbových) akumulátorů ze samostatného na vozidle nezávislého zdroje, vlečení poškozené techniky na krátké vzdálenosti (do 30 km) na tažné tyči (tažném trojúhelníku nebo speciálním závěsu).
Vnitřní část účelové nástavby je hermetizována a chráněna filtroventilačním zařízením. Části umístěné vně vozidla jsou dekontaminovatelné v AČR zavedenými dekontaminačními prostředky.
Základní technické parametry:
 • celková hmotnost 32 000 kg
 • délka 10 900 mm
 • šířka 2 550 mm
 • výška 3 700 mm
 • rozchod přední nápravy 2 080/2 070 mm
 • rozchod 2 090/2 080 mm
 • maximální rychlost 85 km/hod
 • jízdní dosah 680 km