Artéská studně

 

Nazývá se neprávem po hrabství artoiském ve Francii, kde prý byla u obce Lilliers navrtána po prvé (r. 1126), neboť již kol. r. 450 po Kr. se o a. s. zmiňuje řecký spisovatel Olympiodoros z Théb. Nejstarší zpráva o a. s. je z r. 168 př. Kr., kdy ji dal navrtat římský vojevůdce Aemilius Paulus při tažení v Macedonii.