Asbest

 

Podle Plinia st. (Hist. Natur.) se užívalo a. ve starověku na knoty do olejových kahanců, i jako ubrusů a rubášů při pohřbívání ohněm.