Atommaš zahájil výrobu parogenerátorů pro 5. blok indické JE Kudankulam

Společnost Atommaš (součást strojírenské divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) začala 11. srpna 2020 vyrábět parogenerátory pro 5. blok indické jaderné elektrárny Kudankulam s reaktory VVER-1000.
K uvedenému datu pracovníci společnosti dokončili obrábění prstenců nádob parogenerátorů a rozměrných přírub, které budou sloužit k upevnění potrubí k tělesu parogenerátorů. Nyní probíhají práce na svařování jednotlivých dílů dohromady.
Atommaš už vyrobil a odeslal do Indie dvě sady po čtyřech parogenerátorech pro třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Kudankulam.
Parogenerátory patří mezi komponenty s prvořadou rolí v oblasti bezpečnosti. Průměr nádoby je přes 4 metry a délka dosahuje 15 metrů. Jeden parogenerátor váží 340 tun. Nádoba představuje vodorovně položený válec se dvěma eliptickými dny, ve střední části jsou příruby pro přívod a odvod primární chladicí vody. V horní části se pak nachází prostor, kde vzniká pára, která je přes kolektor odváděna na turbínu. Uvnitř spodní části je celkem 11 000 trubiček, kterými proudí voda primárního okruhu a přes jejichž stěny předává teplo sekundární vodě. Trubičky mají průměr 16 milimetrů a jsou 10 až 14 metrů dlouhé. Každý blok typu VVER-1000 má celkem čtyři parogenerátory.
Jaderná elektrárna Kudankulam se nachází na jihu Indie a bude ji tvořit šest bloků typu VVER-1000 s posílenou bezpečností. Tyto bloky používají lapače taveniny a pasivní bezpečnostní systémy. Generální rámcová smlouva na výstavbu 5. a 6. bloku byla s Rosatomem podepsána v létě 2017.
Výstavby jaderné elektrárny se účastní také české firmy. Do prvních dvou bloků v letech 2003 až 2016 dodaly svou produkci v hodnotě přesahující 600 milionů korun. Šlo například o armatury společností Arako, Armatury Group a MSA, o LOCA kabely od Kabelovny Kabex, čerpadla od Sigma Group, elektropohony od ZPA Pečky a vysokotlaké ohříváky od Vítkovic. (14.6.2020)