AURA - světová jednička v oblasti dodávek logistických informačních systémů pro podporu kodifikace NATO

30 let úspěchů
AURA, s.r.o., v současné době největší český vývozce vojenských informačních systémů, začala budovat svoji značku již v dubnu 1989, ještě před listopadovými událostmi, jako výrobní družstvo se zaměřením na vytváření řídicích systémů skladového hospodářství a dodávky souvisejícího HW vybavení. Ryze českou AURU se sídlem v Brně, která letos oslaví 30 let svého trvání, založil se svými spolupracovníky brněnský rodák Jan Engelsmann. Po rozdělení Československa se AURA transformovala ve společnost s ručením omezeným. Vedení AURY věnuje mimořádnou pozornost utváření a posilování pevného a tvůrčího pracovního kolektivu. „Schopný a stabilní pracovní tým je největším bohatstvím naší firmy“, říká její současný majitel a generální ředitel Filip Engelsmann, syn zakladatele AURY.
Počátky spolupráce s ozbrojenými silami a rozšiřování firemního portfolia
Spolupráce AURY s ozbrojenými silami spadají do počátku devadesátých let. První projekty pro armádu byly zaměřeny na vybudování informačních systémů pro centrální sklady a zásobovací základny ozbrojených sil. Kooperace s resortem obrany se značně rozšířila po rozdělení Československa a přizvání ČR k jednáním o vstupu do NATO.
V roce 1994 vyhrálo uskupení, v němž AURA plnila důležitou roli vývojáře SW, výběrové řízení na dodávku Informačního systému logistiky pro Ministerstvo obrany a Armádu České republiky (AČR). Později ministerstvo změnilo dodavatelskou strukturu a AURA pokračovala v rozvoji, údržbě a podpoře ISL jako jediný dodavatel.
Doposud nejvýznamnějším projektem AURY pro ministerstvo obrany a AČR je právě Informační systém logistiky (ISL), který byl do rutinního procesu zaveden v roce 2000. ISL představuje integrovaný systém podpory vojenské logistiky pro všechny složky ozbrojených sil včetně jejich výkonných i řídicích prvků. Systém byl prověřen praxí jak při operační podpoře AČR v misích, tak v rámci stacionární logistiky napříč druhy vojsk na území ČR. Celkově ISL hospodaří s movitým a nemovitým majetkem v hodnotě více než čtvrt bilionu Kč.
Vedle svého zaměření na armádní logistiku AURA v posledním desetiletí rozšířila své portfolio také do průmyslové sféry, zejména ve spojitosti s katalogizací majetku a služeb a činností certifikované katalogizační agentury v Česku a na Slovensku. Firma je aktivní rovněž v oblasti veřejné správy, např. při zavádění standardizovaného popisu zboží a služeb v rámci Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek vytvořením tzv. Číselníku NIPEZ. Společnost rovněž působí v oblasti právních agend, její software využívá většina soudních exekutorů v Česku a na Slovensku, připravován je další informační systém pro využití v advokacii.
Portfolio AURY také zahrnuje zastupování některých zahraničních firem, například dánské firmy BRUHN NewTech A/S, která je světovým lídrem v informačních systémech pro vyhodnocování ohrožení zbraněmi hromadného ničení. AURA tuto firmu kromě Česka zastupuje i na Slovensku.  
Od domácích zákazníků k vývozu informačních systémů do zahraničí
Kolem roku 2010 AURA začala výrazněji zaměřovat svoji strategii na export. Navázala na úspěšný vývoz informačního systému na podporu katalogizace na Slovensko, do skandinávských zemí Finska, Švédska, Norska, afrického Maroka a pobaltských zemí, a postupně se stávala jedním z významných světových hráčů v oblasti poskytování software i dalších služeb v rámci  Kodifikačního systému NATO (NCS - NATO Codification System).
Zásadním důvodem k přechodu na výraznější vývozní politiku byl na jedné straně úspěšný vývoj zmíněného kodifikačního softwaru a poptávka po jeho zavádění v ozbrojených silách členů NATO a dalších partnerských zemí, ale také prohlubující se problémy v oblasti akvizic v resortu obrany České republiky, které stále přetrvávají. Akviziční jednání se protahují, nikdo nechce nebo nemůže rozhodnout, přednost ze strany ministerstva obrany dostávají spíše nadnárodní obří korporace. Toto, v rozporu s oficiálními proklamacemi, vůči domácím výrobcům nepříznivé, někdy dokonce až nepřátelské prostředí, nutí domácí firmy, aby hledaly svoje odbytiště za hranicemi Česka. Paradoxně v zahraničí je, resp. byl, český export do ozbrojených sil cíleně podporován třeba Sekcí průmyslové spolupráce a řízení organizací MO (v současné době prochází reorganizací na úroveň odboru) nebo ekonomickou politikou ministerstva zahraničí. Celou situaci příhodně okomentoval na jednom ze žofínských fór k pozici zbrojního průmyslu v Česku Filip Engelsmann, když na závěr svého vystoupení prohlásil: „Začněme se konečně chovat v Česku tak, jak ke svým domácím firmám přistupují v rozvinutých západních zemích – a všichni na tom vyděláme“.  
AURA, specializovaná na vývoj a implementaci informačních systémů pro vojenskou a civilní logistiku, zaznamenává stále vyšší export vlastní produkce a služeb. Stala se z ní světová jednička v oblasti dodávek logistických informačních systémů pro podporu kodifikace NATO. Naopak spolupráce AURY s ministerstvem obrany a AČR v posledních letech spíše stagnuje a jakoby se točila v bludném kruhu stále více komplikovaného a neproduktivního akvizičního procesu, bohužel ke škodě efektivního rozvoje logistiky české armády.
MC CATALOGUE – zlatý exportní artikl
Kodifikací materiálu se AURA zabývá již od počátku implementace NCS do resortu obrany Česka ve druhé polovině 90. let minulého století. Zavádění tohoto sofistikovaného informačního systému do podmínek členských a nečlenských států NATO spolu s dalšími službami tvoří páteř současné zahraniční strategie AURY. MC CATALOGUE pomáhá zvyšovat efektivitu práce národních kodifikačních úřadů a celého obranného průmyslu jednotlivých států. Vedle vojenského materiálu dokáže kodifikovat rovněž nevojenské produkty a služby.
Kodifikace nebo také katalogizace, čili identifikace a popis zbraní, vojenské techniky, náhradních dílů a materiálu, je po právu mezi vojenskými odborníky, ale i méně zasvěcenými, nazývána DNA vojenské logistiky. NCS umožňuje s velkou přesností identifikovat požadované komponenty,  celky i náhradní díly – tzv. položky zásobování, a označit je jedinečným identifikátorem – skladovým číslem NATO, známým jako NSN (NATO Stock Number). Používání NSN, srozumitelného armádám všech států zapojených do NCS, pomáhá zajistit interoperabilitu při mezinárodní spolupráci při opatřování techniky a náhradních dílů, třeba v mezinárodních vojenských misích.
Kodifikační systém NATO je v současnosti používán více než 60 členskými a nečlenskými státy aliance. Je velkým úspěchem AURY, že aktuálně 20 zemí používá kodifikační software MC CATALOGUE vyvíjený a exportovaný právě touto firmou.  AURA s necelou stovkou kmenových zaměstnanců se za 30 let svého působení v tuzemsku i na zahraničních trzích vyrovnala světovým gigantům, působícím v oblasti kodifikace vojenského materiálu, dokonce je i předčila. Informační systém pro podporu katalogizace MC CATALOGUE se stal nejrozšířenějším na celém světě.
AURA dobývá svět
Mezi největší firemní úspěchy v posledních letech patří skutečnost, že kodifikační informační systém MC CATALOGUE 5 byl počátkem března 2017 spuštěn do ostrého provozu v Ozbrojených silách Spojených arabských emirátů (SAE). Náčelník logistiky Ozbrojených sil SAE ocenil vynikající výsledek projektu a zdůraznil jeho vysoký význam pro logistiku emirátské armády. Spojené arabské emiráty jsou první zemí Blízkého východu, která využívá v současnosti nejmodernější kodifikační informační systém, vyvíjený AUROU a buduje ve spolupráci s ní Národní kodifikační úřad. Brazilské ozbrojené síly již tento katalogizační informační systém využívají. Fakt, že si MC CATALOGUE jako základ národní armádní logistiky zvolilo Japonsko, je přímo grandiózní úspěch AURY a neskutečné ocenění kvality a spolehlivosti její práce v oblasti logistických informačních systémů. Nejnovější verzi MC CATALOGUE 5 využívají rovněž vybrané složky ministerstva obrany Austrálie formou „software jako služba“ (SaaS – Software as a Service). Australský Národní kodifikační úřad přitom patří k největším a nejvýznamnějším institucím tohoto typu ve světě. Významnou roli při prosazování úspěšné exportní politiky AURY sehrává MC CATALOGUE User Group sdružující uživatele MC CATALOGUE. V listopadu 2017 se v Brně konalo již 22. setkání této skupiny. V oblasti řízení kodifikace materiálu AURA kooperuje se společností Allan Webb Ltd. z Velké Británie, která má více než šedesátiletou tradici v oboru.
Smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti informačních systémů pro vojenskou logistiku má AURA uzavřenou se společností Saab AB ze Švédska.
V rámci ať už výzkumných či aplikovaných projektů spolupracuje společnost s akademickou a vědeckou komunitou po celém světě, aktivní je ve strukturách NATO. AURA organizuje národní a mezinárodní odborná školení a je jedním z hlavních garantů mezinárodních katalogizačních kurzů NCS College pořádaných od roku 2012 ve dvouletých cyklech na Univerzitě obrany v Brně ve spolupráci s Národním kodifikačním úřadem Česka.
  •  
Podle strategických záměrů vedení společnosti hodlá AURA i nadále rozvíjet své hlavní působení ve specifické oblasti obrany a bezpečnosti. Bude se věnovat rozvoji úspěšného informačního systému na podporu katalogizace MC CATALOGUE. Logickým vyústěním další práce je příprava dalšího exportního rozšíření portfolia AURY, a to o celý Informační systém logistiky, který stejně jako MC CATALOGUE spatřil světlo světa na domácí armádní půdě. Firma již představila svým prvním zahraničním partnerům a stávajícím i potenciálním zákazníkům novou generaci informačního systému pro podporu vojenské logistiky - LIS. Hlavním impulsem pro jeho další rozvoj byl deklarovaný zájem řady zemí, které komplexní logistický informační systém potřebují. A AURA pro ně LIS připraví!
Antonín Svěrák