Autoklub ČR vyzývá MŠMT k urychlenému vyplacení letošních dotací, jinak hrozí krach celých sportovních odvětví

Vládní opatření související s potlačením koronavirové krize velmi tvrdě dopadají v prvé řadě na menší sportovní svazy a kluby. Na rozdíl od jiných postižených oborů, jako jsou podnikatelé, zaměstnanci v obchodech, či rodiny s dětmi, není od státu pro sportovní odvětví připraven žádný záchranný ani překlenovací plán. Vládou ČR dosud představené pomocné plány, jako úvěry Covid19 od ČMZRB a další nástroje, jsou pro spolky nedosažitelné, protože jsou určené čistě pro podnikatele.
Koronavirová krize zasáhla sport, sportovní svazy, kluby, sportovce i týmy. Zákaz sportovních akcí a soutěží, uzavření sportovišť a faktické pozastavení sponzoringu srazil příjmy na nulu a letošní dotace se mají vyplácet až neznámo kdy, ovšem vloni dotace na organizaci sportu přišla až v červenci, ani reprezentační dotace dosud nemáme vyplaceny. Nejsou proto finanční prostředky na provoz ani výplaty. Je třeba okamžitá akce MŠMT a vlády, aby se zabránilo likvidaci menších sportovních svazů a klubů, plošnému propouštění jejich zaměstnanců i poškození přípravy sportovců a činnosti pořadatelů. To se týká jak Autoklubu ČR, jakožto sportovní autority v motorsportu v České republice, tak mnoha dalších menších svazů, sportovních klubů a organizací.
Vyzývám proto Vládu ČR a zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby neprodleně vyhodnotilo podané žádosti o dotace na organizaci sportu, a co nejdříve je vyplatilo. Pokud to nebude možné učinit rychle, je potřeba svazům a klubům poskytnout zálohy na provoz a mzdy, aby mohly dále fungovat. Je třeba si uvědomit, že jde o mnoho pracovních míst a způsobené škody mohou mít nedozírné následky.
Vedení velkých sportovních organizací a velkých sportovních svazů olympijských sportů se dosud zabývalo zejména změnami souvisejícími s odložením Olympijských her v Tokiu, což se však otázky přežití menších svazů a klubů v praxi netýká, protože ty pálí daleko více akutní provozní a existenční problémy. Dopadají na ně podstatně více než na hokejový či fotbalový svaz, ČOV nebo ČUS s jejich stamilionovými rozpočty.
Je tedy potřeba, aby stát bezodkladně připravil podpůrný program pro sportovní spolky, podobně jako ho připravuje pro podnikatele. Menší svazy a kluby jsou na veřejné podpoře přímo závislé a současný výpadek veškerých příjmů z vlastní činnosti společně s nulovou podporou státu pro ně může znamenat konec činnosti. To by mohlo v řadě sportovních odvětví znamenat i konec daného sportu v republice třeba i na roky.
Vyzývám proto vládu, aby nedopustila, aby mimořádná situace spojená s šířením koronaviru byla pro český sport na řadu let likvidační.
JUDr. Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR (26.3.2020)