Automaty prodejní

 

Za nejstarší prodejní a. lze pokládat automat popsaný Heronem Alexandrijským (2. stol. př. Kr.). Po vhození mince se otevřel kohoutek a vypustil odměřené množství obětní vody. Byl to první a. pákový. Poté se objevují prodejní automaty, pokud je známo, až v 2. pol. 19. století. První byl zápalkový a. Angličana Everitta, objevivší se r. 1885 v Londýně. V 90. letech byly na pařížských ulicích a. prodávající horkou vodu. R. 1905 obdržel něm. konstruktér Abel a. prodávající poštovní známky. Poté se vyrojila p. a. celá řada.