Automobil

 

Rozumí-li se tímto pojmem všeobecně vozidlo bez koní, jsou počátky a. velmi dávné, aspoň pokud se týče technické myšlenky. Již první průkopník skutečného zkoumání přírody pokusy, anglický františkán Roger Bacon, píše ve svém spisu „O skrytých dílech umění a přírody“ sepsaném kol. r. 1257: „Lze zhotovit vozy, netažené žádným zvířetem a ujíždějící neuvěřitelnou silou“. Nejstarší formou a. jsou vozidla pohybovaná silou lidskou nebo zvířecí prostřednictvím šlapacího kola, klikového převodu, soukolí, vratidla, žentouru nebo kladkostroje. Návrhy zůstávají většinou na papíru; jen tu a tam se objeví a. skutečný, v rozměrech dost skrovných, jde tu většinou o vozidla válečná. Snad nejstarší zmínka o takovém vozidle je z r. 1430; praví se v ní, že při obléhání Žatce r. 1421 užil Archinger v. Seinsheim útočného vozu „s vratidlem uvnitř“. Devět roztodivných návrhů na válečné vozidlo pohybované lidskou n. zvířecí silou pochází od známého německého malíře A. Dürera (1. vyd r. 1526), byly určeny pro cís. Maxmiliána I. R. 1690 jezdilo po Paříži „auto“ pohybované šlapacím kolem uloženým vzadu. Od první pol. 18. stol. se podobná „auta“ množí. Byly to „kuriosity“, praktického významu mít nemohly.