Autotypie

 

Reprodukce odstíněných obrazů (fotografií apod.) rozkladem jich v tečky síťkou (rastrem). První pokusy W. H. Talbot (průkopník fotografie) r. 1852. K praktické způsobilosti dovedl G. Meisenbach (z Mnichova) r. 1882.