AWT partnerem nově vzniklého učebního oboru Železničář

Mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, po několika měsíční přípravě, jednání s představiteli Moravskoslezského kraje a středními školami v regionu, obdržela rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že s účinností od 1. 9. 2019 zapisuje tříletý učební obor 37-52-H/01 Železničář ve Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích.
AWT se nyní bude ve spolupráci se Střední školou technickou a dopravní podílet na tvorbě ŠVP (Školního vzdělávacího programu), který vychází z ministerstvem odsouhlaseného RVP (Rámcového vzdělávacího programu).
„Otevření učebního odboru Železničář vnímáme velmi pozitivně, neboť tento typ studia na střední škole zde dlouhodobě chyběl a ve spolupráci se společností AWT mohou vyrůstat noví odborníci v železničním oboru, jež má u nás velkou tradici,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva AWT.
Učební obor Železničář je vhodnou alternativou k již existujícímu maturitnímu oboru Provoz a ekonomika v dopravě. Absolventi oboru Železničář by tak v budoucnu měli doplnit nedostatkové provozní profese, s jejichž náborem se dopravní společnosti dlouhodobě potýkají.
„Díky odborným praxím, které jsou součástí navrhovaného učebního plánu a jež budou probíhat na provozech AWT, budou mít učni ideální možnost otestovat si své znalosti v reálném železničním provoze a zároveň získat praktické dovednosti, které využijí v následném zaměstnání po ukončení studia,“ říká Jaromír Sládeček, provozní ředitel AWT.
„Ve společnostech skupiny klademe velký důraz na lidské zdroje a jsme schopni si vychovat v akreditovaném školicím středisku zaměstnance pro klíčové železniční pozice. Nicméně podobně jako jiné firmy i my řešíme dlouhodobě nedostatek pracovníků na některých odborných a technických pozicích, proto otevření nového oboru Železničář velmi vítáme,“ dodává Žaneta Sigmundová, personální ředitelka AWT.
Nový učební obor bude firma propagovat a získávat potenciální studenty na nejrůznějších akcích a veletrzích, které se pro uchazeče o studium na středních školách pořádají. Kalendář akcí, aktuální nabídka práce nebo možnosti zapojení studentů do projektu AWEŤÁK jsou k dispozici na stránkách kariera.awt.eu a www.awetak.eu. (26.2.2019)