AWT pomůže s úklidem ve Slezské Ostravě: „Co skončí v kontejneru, neskončí v přírodě“

Mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, v rámci Dne Země a vlastního CSR programu AWT POMÁHÁ! ve spolupráci s radnicí městského obvodu Slezská Ostrava rozmístí na celkem deset vytipovaných míst velkoobjemové kontejnery ACTS, které budou sloužit občanům k jarnímu úklidu.
Skupina AWT klade na společenskou odpovědnost velký důraz, a v rámci projektu AWT POMÁHÁ! podporuje aktivity, projekty, akce, neziskové organizace, fyzické osoby a společensky prospěšné činnosti, které mají dosah do všech regionů v nichž působí.
Prostřednictvím projektu AWT POMÁHÁ! Skupina pomáhá všude tam, kde je to potřeba. Každoročně zaměstnanci pořádají finanční sbírku pro kolegy a jejich blízké členy rodiny v nelehké životní situaci, organizují se charitativní sbírky oblečení, na Den dětí pravidelně zaměstnanci rozveselují děti v nemocnicích a dětských domovech. Zároveň se zaměstnanci společně účastní nejrůznějších charitativních projektů a aktivit.
„Na letošní Den Země jsme spolu s radnicí městského obvodu Slezská Ostrava připravili v rámci našich CSR projektů akci pro občany Slezské Ostravy, kterým bychom rádi pomohli s jarním úklidem. Radnice pro nás vytipovala celkem deset míst, kde umístíme naše velkoobjemové kontejnery ACTS, které je možné využít i pro svoz odpadů. V AWT je pro nás společenská odpovědnost velmi důležitá a ochraně přírody věnujeme velkou pozornost,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva AWT.
“Touto iniciativou se společnost AWT hlásí ke své společenské odpovědnosti. Byl bych velmi rád, kdyby i další společnosti, které působí v našem obvodě, následovali tento příklad a zapojili se do projektů, které pomůžou okolí jejich podnikání - zejména pak těch ekologických,” doplnil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
AWT je největším operátorem systému ACTS ve střední Evropě a jediným v České republice. Systém ACTS se skládá ze speciálních odvalovacích kontejnerů, silničních nosičů a železničních vozů s otočnými rámy pro kontejnery. AWT disponuje více než 400 kontejnery ACTS různých typů, 79 železničními vozy typu Slps a desítkou automobilových nosičů a překladačů.
„Kontejnery ACTS, s jejichž provozem máme dlouhodobé zkušenosti a slouží v rámci kombinované dopravy (silnice-železnice) k převozu nejrůznějšího materiálu, umíme využít i pro tyto účely a díky našim komplexním službám, které poskytujeme, následně ekologicky zlikvidovat,“ říká Jiří Huplík, technický ředitel AWT.
Do kontejneru je možné vhazovat nábytek, koberce a textil, pneumatiky, stavební suť, okna a dveře, lepenku bez obsahu dehtu nebo sanitární keramiku. Odpad bude následně zlikvidován na skládce odpadů, kterou v rámci skupiny provozuje sesterská společnost AWT Rekultivace.
Seznam míst, kde budou kontejnery umístěny, občané naleznou na webových stránkách www.awt.eu. (24.4.2019)
Foto: Maciej Walczyk, předseda představenstva AWT (uprostřed vlevo) a Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava (uprostřed vpravo)